Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Kolej

Rozwiązania dla kolei i metra wspierające działalność operacyjną, optymalizujące obsługę pasażerów i poprawiające bezpieczeństwo

Kolej / Metro; obraz sceny

Branża transportowa staje się coraz bardziej podatna na różne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Operatorzy publicznego transportu zbiorowego muszą zapewnić ochronę pasażerów, pracowników, infrastruktury i rozmaitych dóbr materialnych na stacjach kolejowych, a równocześnie wygodę i sprawność obsługi pasażerów oraz bezproblemowe funkcjonowanie ich wewnętrznych operacji obecnie i w przyszłości.

Wyzwania

Icon Security

Wyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa

bezpieczeństwo pasażerów i infrastruktury

Icon Watch

Monitorowanie newralgicznych obszarów

szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia i niwelowanie skutków incydentów

Icon Welcome

Wspieranie biznesu

poprawa efektywności operacyjnej i lepsze rozumienie potrzeb pasażerów

Rozwiązania Bosch w zakresie bezpieczeństwa dla kolei i metra

Analiza obrazu pozwalająca wykrywać niebezpieczne zachowania tłumu

Analiza obrazu pozwalająca wykrywać niebezpieczne zachowania tłumu

Analiza obrazu pozwalająca wykrywać niebezpieczne zachowania tłumu

Nietypowe zachowanie może sygnalizować, że wkrótce wystąpi niebezpieczna sytuacja. Aby skutecznie zapobiegać incydentom, należy odpowiednio wcześnie rozpoznawać takie zachowania i monitorować tłum lub konkretne podejrzane osoby. Inteligentne kamery dozoru wizyjnego bezustannie analizują obraz na żywo i w razie potrzeby alarmują personel ochrony.

Kamery mają wbudowaną funkcję funkcji analizy obrazu oraz mogą generować alerty w przypadku stwierdzenia „sytuacji odbiegającej od normy”, np. gromadzenia się dużego tłumu, poruszania się osób w złym kierunku na ruchomych schodach, przemieszczania się tłumu w stronę zamkniętego obszaru, końca peronu itd. Ponadto kamery mogą być aktywowane alarmami. Będą wtedy automatycznie podążały za wybranym obiektem i dynamicznie dostosowywały pole widzenia, zapewniając dopływ bieżących wizualnych informacji do sterowni. Wczesna reakcja pozwala zapobiec eskalacji zdarzenia.

Analiza obrazu pozwalająca wykrywać niebezpieczne zachowania tłumu
Zautomatyzowany nadzór i zarządzanie alarmami

Zautomatyzowany nadzór i zarządzanie alarmami

Zautomatyzowany nadzór i zarządzanie alarmami

Operator na stacji kolejowej zazwyczaj na jednej zmianie nadzoruje setki kamer, nieustannie obserwując przesyłane strumienie wizyjne. W takiej sytuacji łatwo przeoczyć różne zdarzenia. Ponadto przeszukanie materiału wideo w celu zlokalizowania i oceny jakiegoś zdarzenia może zająć wiele godzin.
W kamerach IP z funkcjami analitycznymi zdarzenia mogą być wykrywane automatycznie, co ułatwi im podejmowanie decyzji i uwolni od konieczności uciążliwego wpatrywania się w wiele monitorów.

Inteligentne kamery pozwalają szybko znajdować odpowiednie informacje poprzez przypisywanie obiektom metadanych i zapisywanie ich wraz z obrazem wizyjnym. Dzięki zdefiniowaniu parametrów (np. niebezpieczne zachowanie, zatłoczenie przestrzeni czy zablokowane wyjścia) operatorzy mogą zawęzić zakres poszukiwań do odpowiednich zdarzeń i w ten sposób znacznie szybciej reagować.

Zautomatyzowany nadzór i zarządzanie alarmami
Inteligentna sterownia

Inteligentna sterownia

Inteligentna sterownia

Obraz wideo zawiera wiele informacji, które mogą być bardzo przydatne na stacji kolei lub metra, o ile tylko możliwe jest ich przetwarzanie. Operatorzy w sterowni codziennie obserwują setki strumieni wizyjnych i mogą łatwo przeoczyć ważne sceny. Inteligentne kamery analizują sygnał wizyjny i przekształcają go w odpowiednie alerty sytuacyjne, które następnie trafiają na ekrany operatorów..

Inteligentna sterownia gromadzi dane przez długi czas. Ułatwia to operatorowi interpretowanie oglądanych scen, na przykład ocenę, czy liczba osób w konkretnym miejscu jest mniej więcej taka sama jak zwykle. Albo czy miejsce stanie się zatłoczone w ciągu pewnego czasu.
Zbieranie danych w dłuższym okresie pozwala zidentyfikować wzorce zjawisk w różnych strefach stacji, np. ustalić, w których miejscach tworzą się długie kolejki.
Posiadanie dokładniejszych informacji o zdarzeniach dziejących się na stacji kolei lub metra pozwoli wykryć słabe punkty i podjąć odpowiednie działania zaradcze.

Inteligentna sterownia

Rozwiązania Bosch w zakresie ochrony dla kolei i metra

Efektywne powiadamianie o zagrożeniach

Efektywne powiadamianie o zagrożeniach

Efektywne powiadamianie o zagrożeniach

Istnieje wiele powodów strumieniowego nadawania komunikatów głosowych na stacjach kolei lub metra. Mogą one dotyczyć spraw operacyjnych, np. zmiany peronu, zawierać komercyjną reklamę albo nakazywać ewakuację. W każdej sytuacji komunikat musi być zrozumiały dla pasażerów.

Systemy nagłośnieniowe (PA) pozwalają emitować komunikaty zarówno na całej stacji, jak i w określonych obszarach, np. na peronach. Aktywne głośniki mogą mieć zasięg do 50 metrów, podczas gdy urządzenia kierujące strumieniem dźwięku pozwalają precyzyjnie nagłośnić obszar zaledwie kilku metrów kwadratowych przed peronem.
Systemy są elastyczne i pozwalają zwiększać lub zmniejszać natężenie dźwięku w środowiskach o wysokim lub niskim hałasie otoczenia. W zależności od potrzeb pozwalają zapanować nad konkretnym, małym obszarem lub objąć całą stację.
Dostarczanie podróżnym czytelnych informacji o zmianach dokonywanych w ostatnich chwili wzmocni u nich poczucie bezpieczeństwa i wrażenie, że operator się o nich troszczy. Automatyczne ostrzeżenia i komunikaty mogą pomóc rozładowywać napięcie w sytuacjach awaryjnych. Niezawodny system nagłośnieniowy jest więc niezbędny, by zapewnić czytelność komunikatów i odpowiedni komfort podróżnych.

Efektywne powiadamianie o zagrożeniach
Kierowanie tłumem w sytuacjach awaryjnych

Kierowanie tłumem w sytuacjach awaryjnych

Kierowanie tłumem w sytuacjach awaryjnych

W sytuacjach awaryjnych zapanowanie nad dużym tłumem na stacji może być bardzo trudne. A kiedy w tłumie wybuchnie panika, niebezpieczeństwo rośnie wykładniczo. W razie zagrożenia dźwiękowy system alarmowy emituje nagrane komunikaty w wielu językach, pomagając w zarządzaniu przepływem osób i zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji — nawet na hałaśliwych stacjach kolei i metra.

Te zagrożenia zawsze występują w określonym obszarze i najskuteczniejszą metodą ewakuacji jest zawsze ewakuacji stopniowa. Dlatego w pierwszej kolejności ewakuowane są obszary najbardziej priorytetowe.

Kierowanie tłumem w sytuacjach awaryjnych
Wizyjne wykrywanie pożarów

Wizyjne wykrywanie pożarów

Wizyjne wykrywanie pożarów

Operatorzy stacji kolejowych są bardzo wyczuleni na zagrożenie pożarowe. Wynika to ze specyfiki infrastruktury. Zazwyczaj budynki stacji mają wysokie sufity, a przejeżdżające pociągi wywołują silne powiewy wiatru.
Używając standardowych metod wykrywania ognia (czujki dymu, liniowe czujki ciepła), bardzo trudno jest wiarygodnie rozpoznać obecność dymu i płomieni na wczesnych etapach pożaru.

Kamery z serii AVIOTECpotrafią wykrywać źródła pożaru w ciągu zaledwie 30 sekund. Daje to istotną przewagę czasową, dzięki której można zapobiec powstaniu większych szkód. Skuteczność rozwiązania nie zależy od wysokości sufitu. System AVIOTEC opiera się na algorytmach wykrywania dymu i płomieni opracowanych specjalnie do tuneli i na podstawie testów przeprowadzonych w realnych warunkach. Nawet przy słabym oświetleniu dym i płomienie są wykrywane na najwcześniejszym etapie, a jednocześnie prawidłowo odróżniane ich od innych źródeł zakłóceń.
Wizualna detekcja pożaru pomaga zapobiegać utracie życia, panice tłumu oraz zakłóceniom w funkcjonowaniu obiektu.

Wizyjne wykrywanie pożarów
Liczenie ludzi

Zliczanie osób w kontekście dystansu społecznego

Zliczanie osób w kontekście dystansu społecznego

W miarę jak świat zmierza ku nowej normalności konieczne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podróżnym i pracownikom lotnisk poprzez wprowadzanie limitów osób przebywających we wspólnych przestrzeniach. Zarządzanie przepływem pasażerów przez personel lotniska zawsze wiązało się z kosztami, a także dodatkową pracą. Samodzielne rozwiązania do zliczania osób są wydajne i skuteczne; ułatwiają kierowanie i zarządzanie przepływem osób.

Kamery z wbudowanymi systemami analizy wideo pomagają w utrzymaniu dystansu społecznego poprzez zliczanie osób wchodzących na dany obszar i opuszczających go, a następnie aktualizują znaki cyfrowe za pomocą prostego systemu sygnalizacji świetlnej. Sensory kamery i oznakowanie mogą obejmować pojedyncze wejścia lub synchronizować się z oprogramowaniem z wielu wejść w celu kontrolowania większych obszarów.

Liczenie ludzi
Mierzenie temperatury skóry

Mierzenie temperatury skóry

Mierzenie temperatury skóry

W ciągu ostatniej dekady kamery dozorowe ewoluowały, zmieniając się ze zwykłych urządzeń rejestrujących obraz w zaawansowane sensory do analizy danych. Są one źródłem cennych informacji, których analizowanie i wykorzystywanie w różny sposób staje się powoli normą. Ostatnie wydarzenia na świecie, takie jak pandemia COVID-19, pokazały, że dane stają się jeszcze ważniejsze. Klienci proszą o przydatne informacje, które umożliwią im podjęcie właściwych działań w celu ochrony zdrowia ludzi. Firma Bosch od 2016 roku konsekwentnie rozwija systemy oparte na danych, oferując analizę obrazu wizyjnego opartą na elementach sztucznej inteligencji jako standardową funkcję swoich rozwiązań. Ta strategia i kompetencje w zakresie oprogramowania wraz z naszą zdolnością do tworzenia wysokiej jakości platform sprzętowych pomogły nam szybko opracować inteligentne rozwiązanie, które wykrywa podwyższone temperatury skóry.

Mierzenie temperatury skóry

Rozwiązania Bosch do zarządzania dla kolei i metra

Zarządzanie parkingami

Zarządzanie parkingami

Zarządzanie parkingami

Dzięki podejściu opartemu na danych stacje mogą poprawić jakość obsługi podróżnych na parkingach, zwiększając tym samym swoje przychody.

Kamery wyposażone w algorytmy analizy obrazu niezawodnie rozpoznają wolne miejsca parkingowe, a specjalna usługa może wskazywać je krążącym po parkingu podróżnym. Jednocześnie kamery dbają o bezpieczeństwo pojazdów na danym obszarze poprzez monitoring pozwalający wykrywać próby kradzieży, jazdę pod prąd, pozostawione przedmioty czy zatory komunikacyjne.
Operatorzy mogą wyciągać cenne wnioski na podstawie danych z analizy obrazu, które łatwo wizualizują się na pulpitach i w ten pomagają podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.

Zarządzanie parkingami
Obsługa często podróżujących

Obsługa często podróżujących

Obsługa często podróżujących

Rosnąca liczba użytkowników zbiorowego transportu publicznego powoduje kolejki przy bramkach obrotowych na stacjach kolei i metra, gdzie każdy pasażer musi przeciągnąć bilet przez czytnik. System rozpoznawania twarzy może sam identyfikować pasażerów z ważnymi biletami długookresowymi (miesięcznymi lub rocznymi), po czym kierować ich do szybszych przejść niewymagających okazania biletu.
Używanie funkcji rozpoznawania twarzy do wykrywania stałych użytkowników zwiększy przepustowość bramek obrotowych, skrócić czasy oczekiwania, zredukować kolejki i poprawić odczuwalną jakość obsługi klienta.

Obsługa często podróżujących
Monitorowanie tuneli i torów

Monitorowanie tuneli i torów

Monitorowanie tuneli i torów

Nieuprawnione osoby w pobliżu torów kolejowych zawsze stanowi poważne zagrożenie dla infrastruktury kolejowej, ponieważ każde — nawet najkrótsze — zakłócenie jej funkcjonowania powoduje mnóstwo dotkliwych problemów dla operatora. Wczesne wykrywanie tych incydentów za pomocą standardowego i nieprzetworzonego obrazu wideo może stanowić wyzwanie dla pracowników ochrony, ponieważ ważne sceny mogą umykać ich uwadze. Jednak dzięki funkcji analizy obrazumetadane nadają nagraniom wideo sensu i głębi.

Osoby i obiekty mogą być wykrywane na nagraniach wideo, nawet kiedy ukrywają się w ciemnych miejscach. Wbudowane iluminatory na podczerwień wykrywają obiekty znajdujące się w odległości do 550 metrów, a obrazy termiczne umożliwiają wykrywanie podejrzanych ukrywających się np. w zaroślach. Na przykład gdy ktoś zbliża się do torów, kamery automatycznie podążają za nim na całym terenie przytorowym, co umożliwia interwencję nawet z bardzo daleka. Można również wyświetlać obiekty na mapie z określeniem ich dokładnej lokalizacji, rozmiaru oraz prędkości, co umożliwia szybką interwencję. Pomoże to uniknąć opóźnień i zminimalizować koszty.

Monitorowanie tuneli i torów

Przegląd naszych rozwiązań dla kolei i metra

Przegląd naszych rozwiązań dla kolei i metra

Globalny partner w dziedzinie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa dla kolei i metra

Mapa świata
Dworzec London Bridge Station
Program modernizacji infrastruktury na linii kolejowej Thameslink to największa inicjatywa tego rodzaju od czasów wiktoriańskich. Ponadto dzięki inwestycji wielu miliardów funtów w całym obiekcie działa obecnie około 900 najnowszych kamer sieciowych całkowicie zintegrowanych z najnowocześniejszym systemem zarządzania dworcem. (2019).
Metro w Helsinkach
Metro w Helsinkach jest głównym węzłem tranzytowym w największym regionie metropolitalnym Finlandii i najbardziej położonym na północ systemem metra. Każdego roku 63 miliony pasażerów korzysta z bezpiecznego i wydajnego systemu kolejowego helsińskiego regionalnego zarządu transportu, nad którego bezpieczeństwem pracowała firma Bosch. (2017).
Południowo-wschodnia sieć kolejowa (Southeastern)
Stary analogowy system nadzoru osiągnął kres przydatności użytkowej i musiał zostać wymieniony na nowy. Klient zażądał, aby wszystkie zajezdnie były w pełni monitorowane przez całą dobę, w związku z czym należało zainstalować supernowoczesny system oparty na sieci internetowej. Przejście na kamery IP pozwoli uzyskać znacznie wyższą jakość obrazu, lepszy zasięg i możliwość komunikacji bezprzewodowej, a także inteligentną analizę obrazu i zabezpieczenie danych poprzez szyfrowanie. (2019).
/

Najciekawsze historie

Udostępnij to w serwisie: