Bosch Security and Safety Systems Poland / Ukraine
Kolej / Metro; obraz sceny
Kolej i metro

Bezpieczeństwo podróżnych

W ostatnich latach przemysł transportowy stał się bardziej podatny na zagrożenia bezpieczeństwa. Jednym z największych wyzwań jest ochrona pasażerów, pracowników, towarów, infrastruktury i rozmaitych dóbr materialnych na dworcach kolejowych. Są to najczęściej skomplikowane układy budynków i terenów, na których znajdują się tory, przejścia podziemne, parkingi dla rowerów i samochodów, przechowalnie bagaży i bocznice z wagonami i lokomotywami. Stawiają one wysokie wymagania związane z ochroną, bezpieczeństwem i komunikacją:

  • Zapobieganie i/lub reagowanie na rozmaite akty terroryzmu, np. zagrożenia bombowe, ataki samobójcze czy sabotaż
  • Zapobieganie ryzyku pożaru i wybuchu związanemu ze składowanymi na terenie łatwopalnymi cieczami
  • Identyfikowanie i sprawdzanie porzuconego bagażu
  • Zarządzanie różnymi uprawnieniami dostępu
  • Zapewnienie szybkiej i sprawnej ewakuacji

Przykłady wdrożeń

Dworzec kolejowy St. Pancras,

Dworzec kolejowy St. Pancras, Wielka Brytania

Na dworcu kolejowym, przez który co roku przewija się 45 milionów pasażerów, system bezpieczeństwa musi funkcjonować bez zarzutu. Zarząd dworca St. Pancras zdecydował się zainstalować sieciowy system dozoru wizyjnego Bosch z funkcjami transmisji i zapisu danych wideo w jakości HD i zarządzania nimi. Teraz nic i nikt się przed nimi nie ukryje…

Nasze rozwiązania dla kolei i metra

mapa rozwiązań

Bosch umożliwia tworzenie bezpieczniejszego świata.