Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Wsparcie techniczne

Bezpieczeństwo produktów

Bezpieczeństwo produktów

Istotny element dbałości o wysoką jakość produktów w firmie Bosch stanowi troska o ich bezpieczeństwo oraz ochrona prywatności naszych klientów przez cały cykl życia użytkowanych przez nich produktów. Aby osiągnąć ten cel, firma Bosch powołała globalny dział ds. bezpieczeństwa produktów (Product Security Team) oraz wbudowała procedury zapewniania bezpieczeństwa we wszystkie procesy przedsiębiorstwa. Utworzony przez firmę Bosch zespół reagowania na incydenty dotyczące bezpieczeństwa produktów (Product Security Incident Response Team, PSIRT) stanowi dla zewnętrznych specjalistów zajmujących się badaniem kwestii bezpieczeństwa, a także dla partnerów i klientów firmy, główny punkt kontaktu, w którym mogą oni zgłaszać wszelkie problemy z bezpieczeństwem produktów firmy Bosch i jej różnych marek.

Dbałość o bezpieczeństwo produktów jako integralny element cyklu życia produktów i usług oferowanych przez dział Bosch Building Technologies

Chcąc dostarczać naszym klientom bezpieczne i niezawodne produkty, zadbaliśmy o to, aby bezpieczeństwo produktów oraz ochrona danych stanowiły podstawowy wymóg, który nasze produkty muszą spełniać przez cały cykl swojego życia.

Bezpieczeństwo produktów
 

Bezpieczeństwo po stronie dostawców

Nabywane przez nas produkty muszą spełniać wysokie kryteria jakościowe. Aby zapewnić bezpieczeństwo kupowanych produktów, modułów i elementów, oceniamy każdego dostawcę pod kątem bezpieczeństwa oferowanych przez niego produktów — procedura ta stanowi integralną część naszego procesu zakupów.

Proces projektowania i konstruowania bezpiecznych produktów

Proces projektowania i konstruowania bezpiecznych produktów stanowi kluczowy element rozwoju produktów w naszej firmie. Ilekroć opracowujemy nowy produkt, przeprowadzamy kompleksową analizę zagrożeń i ryzyka oraz opracowujemy indywidualną koncepcję zabezpieczeń danego produktu oraz ich wbudowania w rozwiązanie kompleksowe. W fazie projektowania produktu i jeszcze przed jego wprowadzeniem na rynek zapewniamy bezpieczeństwo produktu poprzez jego kompleksowe przetestowanie (przeprowadzenie testów bezpieczeństwa i penetracyjnych). Wszystkie kolejne aktualizacje, poprawki i uaktualnienia będą podlegać takim samym rygorystycznym testom i zostaną wdrożone tylko wtedy, gdy okażą się bezpieczne.

Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i incydentami

Z uwagi na ciągłe zmiany wymagań nie da się nigdy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa. Z tego względu wprowadzono sformalizowany proces zarządzania lukami w zabezpieczeniach i incydentami, aby zapewnić profesjonalne zarządzanie potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach produktów oraz incydentami związanymi z naruszeniem tych zabezpieczeń.

Zgłaszanie luk w zabezpieczeniach produktów

Bosch Building Technologies traktuje kwestię bezpieczeństwa bardzo poważnie i analizuje wszystkie zgłoszenia dotyczące luk w zabezpieczeniach.

Osoby, które uznają, że wykryły lukę w zabezpieczeniach lub jakikolwiek inny problem z bezpieczeństwem produktu lub usługi z oferty działu Bosch Building Technologies lub dowolnego innego produktu firmy Bosch proszone są o skontaktowanie się z zespołem reagowania na incydenty dotyczące bezpieczeństwa produktów (Product Security Incident Response Team, PSIRT):

download icon

Przewodnik po cyberbezpieczeństwie

Bosch IP video products