Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Lotniska

Rozwiązania ochrony lotnisk do zarządzania incydentami, wspierania biznesu i poprawy bezpieczeństwa

Lotniska; obraz sceny

Zabezpieczenie współczesnych lotnisk stanowi szczególne wyzwanie, a ich operatorzy muszą zapewniać obsługę wielu ról. Muszą one spełniać bardzo wysokie normy w zakresie bezpieczeństwa pasażerów, ochrony terenu, komunikacji oraz automatyzacji budynków.

Wyzwania

Icon Security

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Inwestycja w innowacyjne rozwiązania, które poprawią komfort pasażerów

Icon Watch

Zarządzanie incydentami

Szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia i monitorowanie newralgicznych obszarów

Icon Welcome

Obsługa firm

Wyższa wydajność i lepsze zrozumienie potrzeb klientów

To bardzo trudne zadanie wymagające dozoru w wielu różnych miejscach: ochrony obwodowej, monitoringu parkingów, terminali i innych miejsc, w których przebywają pasażerowie, ale także pasów startowych i płyty lotniska, sklepów, restauracji itd. Systemy nagłośnieniowo-ostrzegawcze, inteligentne rozwiązania wizyjne oraz systemy przeciwpożarowe pomagają sprostać tym wyzwaniom bezpieczeństwa, ochrony i komunikacji w portach lotniczych.

Rozwiązania firmy Bosch w zakresie bezpieczeństwa lotnisk

Ochrona obwodowa lotnisk

Ochrona obwodowa lotnisk

Ochrona obwodowa lotnisk

Osoby wchodzące na płytę lotniska i pasy startowe bez upoważnienia stanowią poważne zagrożenie w portach lotniczych. Wczesne wykrywanie tych incydentów za pomocą standardowego i nieprzetworzonego obrazu wideo może stanowić wyzwanie dla pracowników ochrony, ponieważ ważne sceny mogą umykać ich uwadze. Jednak dzięki funkcji analizy obrazumetadane nadają nagraniom wideo sensu i głębi.

Podejrzane osoby mogą być identyfikowane na nagraniach wideo, nawet kiedy ukrywają się w ciemnych miejscach. Wbudowane iluminatory na podczerwień wykrywają obiekty znajdujące się w odległości do 550 metrów, a obrazy termiczne umożliwiają wykrywanie podejrzanych ukrywających się np. w zaroślach. Gdy intruz zbliża się do obwodu, kamery automatycznie podążają za nim na terenie całego portu lotniczego, co umożliwia interwencję nawet z bardzo daleka. Można również wyświetlać obiekty na mapie z określeniem ich dokładnej lokalizacji, rozmiaru oraz prędkości, co umożliwia szybką interwencję. Operatorzy mogą wykrywać intruzów oraz śledzić osoby i obiekty, ograniczając liczbę fałszywych sygnałów alarmowych.

Ochrona obwodowa lotnisk
Analiza obrazu wizyjnego celem wykrywania podejrzanych zachowań

Analiza obrazu wizyjnego celem wykrywania podejrzanych zachowań

Analiza obrazu wizyjnego celem wykrywania podejrzanych zachowań

Nietypowe zachowanie może sygnalizować zamiar popełnienia przestępstwa lub inne poważne zagrożenie. Aby skutecznie zapobiegać tym zdarzeniom, należy odpowiednio wcześnie rozpoznać takie zachowania i monitorować podejrzane osoby. Inteligentne kamery dozoru wizyjnego bezustannie analizują obraz na żywo i w razie potrzeby alarmują personel ochrony.

Kamery mają wbudowaną funkcję funkcji analizy obrazu i potrafią wykrywać zachowania osób mających zamiar zrobić coś nieoczekiwanego i potencjalnie niebezpiecznego. Skanują na przykład skupiska osób i pojazdy w poszukiwaniu nietypowych ruchów, takich jak poruszanie się pod prąd na ruchomych schodach lub zaparkowanie pojazdu w nietypowym miejscu. Alarmy mogą również uruchamiać automatyczne śledzenie obiektu zainteresowania przez kamery z dynamicznym dostosowywaniem pola widzenia i przesyłaniem danych wizyjnych do sterowni.

Analiza obrazu wizyjnego celem wykrywania podejrzanych zachowań
Inteligentna sterownia

Inteligentna sterownia

Inteligentna sterownia

Obraz wideo zawiera wiele informacji, które mogą być bardzo przydatne w porcie lotniczym, o ile tylko możliwe jest ich przetwarzanie. Operatorzy w sterowni codziennie obserwują setki strumieni wizyjnych i mogą łatwo przeoczyć ważne sceny. Inteligentne kamery analizują sygnał wizyjny i przekształcają go w odpowiednie alerty sytuacyjne, które następnie trafiają na ekrany operatorów..

Kamery z wbudowaną analizą obrazu tworzą dodatkową warstwę metadanych strumieni wizyjnych. Automatycznie wysyłają alarmy w odpowiednich sytuacjach, takich jak przekroczenie granicy obwodowej, pożar czy niebezpieczne zachowanie. Dzięki temu pracownicy ochrony mogą zapobiegać incydentom. Oprócz poprawy bezpieczeństwa dane wizyjne pomagają też poprawić jakość obsługi pasażerów. Na przykład analiza obłożenia i średniego czasu odprawy pozwala usprawnić ruch pasażerów przy bramkach.

Inteligentna sterownia
Zarządzanie kolejkami na lotniskach

Zarządzanie kolejkami na lotniskach

Zarządzanie kolejkami na lotniskach

Długie kolejki przed punktami kontroli bezpieczeństwa na lotniskach są frustrujące dla pasażerów i mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. Podróżni stłoczeni w kolejce są bardziej narażeni na potencjalne ataki ze strony napastników, ponieważ obszar przed punktem kontrolnym jest bardziej podatny na takie zachowania niż obszar za bramką. Inteligentne kamery redukują te niepożądane sytuacje, zapobiegając powstawaniu zbyt długich kolejek.

Rozwiązanie wizyjne jest w stanie określić, ile osób czeka przed poszczególnymi punktami kontrolnymi i oblicza średni czas oczekiwania, który jest wyświetlany pasażerom. Dzięki temu podróżni wybierają kolejki na podstawie aktualnych czasów oczekiwania, co prowadzi do ich ogólnego skrócenia. Co więcej, kierowaniem podróżnych do kolejek nie muszą już zajmować się pracownicy ochrony. Przegląd danych historycznych pozwala też łatwiej i dokładniej planować rozmieszczenie personelu.

Zarządzanie kolejkami na lotniskach
Liczenie ludzi

Zliczanie osób w kontekście dystansu społecznego

Zliczanie osób w kontekście dystansu społecznego

W miarę jak świat zmierza ku nowej normalności konieczne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podróżnym i pracownikom lotnisk poprzez wprowadzanie limitów osób przebywających we wspólnych przestrzeniach. Zarządzanie przepływem pasażerów przez personel lotniska zawsze wiązało się z kosztami, a także dodatkową pracą. Samodzielne rozwiązania do zliczania osób są wydajne i skuteczne; ułatwiają kierowanie i zarządzanie przepływem osób.

Kamery z wbudowanymi systemami analizy wideo pomagają w utrzymaniu dystansu społecznego poprzez zliczanie osób wchodzących na dany obszar i opuszczających go, a następnie aktualizują znaki cyfrowe za pomocą prostego systemu sygnalizacji świetlnej. Sensory kamery i oznakowanie mogą obejmować pojedyncze wejścia lub synchronizować się z oprogramowaniem z wielu wejść w celu kontrolowania większych obszarów.

Liczenie ludzi

Rozwiązania firmy Bosch w zakresie ochrony lotnisk

Wykrywanie dronów

Wykrywanie dronów

Wykrywanie dronów

Drony stanowią zagrożenie na lotniskach i mogą powodować kosztowne zakłócenia, incydenty i potencjalne naruszenia zasad bezpieczeństwa. Ryzyko incydentu z udziałem dronów jest obecnie wyższe ze względu na ich dużą popularność wśród użytkowników, zwłaszcza wśród amatorów filmowania z powietrza. Operatorzy lotniska potrzebują odpowiedniej perspektywy wizualnej pozwalającej ocenić zagrożenie i ustalić, czy dron jest wyposażony w kamerę lub przenosi materiały wybuchowe.

Kamery instalowane wzdłuż ogrodzenia portu lotniczego mogą być integrowane za pomocą technologii radarowej. Po uruchomieniu radaru oprogramowanie przekazuje trójwymiarowe współrzędne do najbliżej położonej naziemnej kamery bezpieczeństwa, która potwierdza, czy obiekt jest dronem, i ewentualnie śledzi trasę jego lotu. Sprzęt wizyjny jest już zintegrowany z wieloma systemami detekcji dronów. Integracja rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w strefie operacyjnej lotniska z ochroną obwodową jest nie tylko skuteczniejsza, ale i bardziej opłacalna.

Wykrywanie dronów
Szybkie wykrywanie dymu i płomieni

Szybkie wykrywanie dymu i płomieni

Szybkie wykrywanie dymu i płomieni

Jeśli wybuchnie pożar, musi zostać wykryty, zanim się rozprzestrzeni. Czujki dymu są zazwyczaj instalowane na sufitach. Jeżeli pożar wybuchnie przy podłodze, czujki mogą wykryć dym i płomienie, dopiero gdy dotrą one do sufitu, co wydłuża czas reakcji. Kamery z serii AVIOTECidentyfikują ogień przy użyciu sygnału wizyjnego w jego źródła w ciągu 30 sekund. Daje to istotną przewagę czasową, dzięki której można zapobiec powstaniu większych szkód. Wysokość sufitu nie wpływa na skuteczność rozwiązania, dzięki czemu można je z powodzeniem stosować w hangarach i halach terminali lotnisk.

System wizyjnej detekcji pożaru wykorzystuje kamery z inteligentnymi algorytmami do rozpoznawania dymu i płomieni na najwcześniejszym etapie przy jednoczesnym prawidłowym odróżnianiu ich od innych źródeł zakłóceń. Gdy tylko algorytm kamery wykryje płomienie lub dym, natychmiast uruchamiany jest alarm. Lokalizacja zdarzenia jest przekazywana do sterowni i wyświetlana na mapie. Zapewnia to pracownikom ochrony konieczny czas na reakcję. Wizualna detekcja pożaru pomaga zapobiegać utracie życia, panice tłumu oraz zakłóceniom w funkcjonowaniu pasa startowego.

Szybkie wykrywanie dymu i płomieni
Wyraźna komunikacja w różnych obszarach

Wyraźna komunikacja w różnych obszarach

Wyraźna komunikacja w różnych obszarach

Na lotniskach często panuje hałas utrudniający przekazywanie pasażerom jasnych i zrozumiałych komunikatów. Bywa to źródłem stresu i kosztownych opóźnień, takich jak spóźnieni pasażerowie, którzy nie słyszeli wezwania do odprawy lub swojego nazwiska.

Systemy nagłośnieniowe (PA) pozwalają emitować komunikaty zarówno w całym terminalu, jak i w określonych obszarach. Aktywne głośniki mogą mieć zasięg do 50 metrów, podczas gdy urządzenia kierujące strumieniem dźwięku pozwalają precyzyjnie nagłośnić obszar zaledwie kilku metrów kwadratowych przed bramką.
Systemy są elastyczne i pozwalają zwiększać lub zmniejszać natężenie dźwięku w środowiskach o wysokim lub niskim hałasie otoczenia. W zależności od potrzeb pozwalają zapanować nad konkretnym, małym obszarem lub objąć cały port lotniczy. Dzięki temu podróżni dokładnie wiedzą, kiedy i z której bramki odlatuje ich samolot. Kierowanie jasnych informacji o niespodziewanych zmianach rozkładu do konkretnych miejsc w ramach koncepcji cichego lotniska pozwala zapanować nad chaosem lotniska i zadbać o spokój i bezpieczeństwo podróżnych. Automatyczne ostrzeżenia i komunikaty mogą pomóc rozładowywać napięcie w sytuacjach awaryjnych. Niezawodny system nagłośnieniowy jest więc niezbędny, by zapewnić czytelność komunikatów i odpowiedni komfort podróżnych.

Wyraźna komunikacja w różnych obszarach
Ewakuacja tłumów w czasie zagrożenia

Ewakuacja tłumów w czasie zagrożenia

Ewakuacja tłumów w czasie zagrożenia

W sytuacjach awaryjnych zapanowanie nad dużym tłumem na lotnisku może być bardzo trudne. A kiedy w tłumie wybuchnie panika, niebezpieczeństwo rośnie wykładniczo. W razie zagrożenia dźwiękowy system alarmowy emituje nagrane komunikaty w wielu językach, pomagając w zarządzaniu przepływem osób i zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji — nawet w hałaśliwych halach terminali.

Te zagrożenia zawsze występują w określonym obszarze i najskuteczniejszą metodą ewakuacji jest zawsze ewakuacji stopniowa. Dlatego w pierwszej kolejności ewakuowane są obszary najbardziej priorytetowe.

W przypadku zagrożenia pożarem konieczny jest certyfikowany system przeciwpożarowy zintegrowany z systemem nagłośnieniowym. Integracja ta często obejmuje złożone sieci przewodów, co uniemożliwia operatorom dostosowanie czasu weryfikacji do określonych obszarów. Może to prowadzić do nieuzasadnionych ewakuacji, gdy operator nie zdąży na czas zidentyfikować fałszywego alarmu. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku rezygnacja z połączeń przewodowych i przejście na łączność sieciową między systemem sygnalizacji pożaru a systemem ewakuacyjnym. Czasy weryfikacji można ustawić odpowiednio do odległości, a operatorzy mogą potwierdzać alarmy na urządzeniach przenośnych, nie koniecznie na centrali sygnalizacji pożaru. To pomaga ograniczyć liczbę fałszywych alarmów i zapewnić maksymalną dostępność systemu.

Ewakuacja tłumów w czasie zagrożenia
Ochrona płyty lotniska

Ochrona płyty lotniska

Ochrona płyty lotniska

Płyta lotniska to jeden z najbardziej newralgicznych obszarów każdego portu lotniczego. Wstępujące na niej incydenty i zakłócenia mogą powodować wiele szkód i bywają kosztowne. Monitorowanie ruchu w strefie operacyjnej lotniska za pomocą inteligentnych kamer pomaga monitorować i rejestrować występujące w niej incydenty związane z bezpieczeństwem. Kamery zapewniają szerokie pole widzenia, monitorują ruch na bieżąco w dzień i w nocy oraz zapewniają poziom widoczności niedostępny ludzkiemu oku.

Inteligentne rozwiązania wizyjne dostarczają operatorom informacji w trybie rzeczywistości rozszerzonej, np. numery bramek lub nazwy budynków, co poprawia ich świadomość sytuacyjną. Kamery stale skanują pas startowy i automatycznie śledzą obiekty, monitorując samoloty od momentu lądowania do następnego startu. Kamery zapewniające przegląd płyty lotniska wykorzystują strumień o niskiej rozdzielczości, ale po powiększeniu obrazu przełączają się na wysoką rozdzielczość, by wyświetlić dokładne informacje na ekranie operatora. Wysokiej jakości obrazy z kamer mogą być także łączone w celu pokrycia dużych otwartych obszarów na płycie postojowej, drodze kołowania lub pasie startowym.

Ochrona płyty lotniska
Mierzenie temperatury skóry

Mierzenie temperatury skóry

Mierzenie temperatury skóry

W ciągu ostatniej dekady kamery dozorowe ewoluowały, zmieniając się ze zwykłych urządzeń rejestrujących obraz w zaawansowane sensory do analizy danych. Są one źródłem cennych informacji, których analizowanie i wykorzystywanie w różny sposób staje się powoli normą. Ostatnie wydarzenia na świecie, takie jak pandemia COVID-19, pokazały, że dane stają się jeszcze ważniejsze. Klienci proszą o przydatne informacje, które umożliwią im podjęcie właściwych działań w celu ochrony zdrowia ludzi. Firma Bosch od 2016 roku konsekwentnie rozwija systemy oparte na danych, oferując analizę obrazu wizyjnego opartą na elementach sztucznej inteligencji jako standardową funkcję swoich rozwiązań. Ta strategia i kompetencje w zakresie oprogramowania wraz z naszą zdolnością do tworzenia wysokiej jakości platform sprzętowych pomogły nam szybko opracować inteligentne rozwiązanie, które wykrywa podwyższone temperatury skóry.

Mierzenie temperatury skóry

Rozwiązania firmy Bosch w zakresie funkcji operacyjnych lotnisk

Zarządzanie parkingami na lotniskach

Zarządzanie parkingami na lotniskach

Zarządzanie parkingami na lotniskach

Parking jest zazwyczaj punktem pierwszego kontaktu podróżnych z usługami lotniska; to tutaj rozpoczyna się tzw. „podróż klienta”. Dzięki podejściu opartemu na danych lotniska mogą poprawić jakość obsługi podróżnych na parkingach, zwiększając tym samym swoje przychody.

Kamery wyposażone w algorytmy analizy obrazu niezawodnie rozpoznają wolne miejsca parkingowe, a specjalna usługa może wskazywać je krążącym po parkingu podróżnym. Jednocześnie kamery dbają o bezpieczeństwo pojazdów na danym obszarze poprzez monitoring pozwalający wykrywać próby kradzieży, jazdę pod prąd, pozostawione przedmioty czy zatory komunikacyjne. Dane z kamer nie tylko alarmują operatora, ale mogą też być wykorzystane do uzyskania szerszego wglądu: długookresowa analiza danych pozwala na przykład identyfikować niebezpieczne miejsca na parkingu i wdrażać środki podnoszące poziom bezpieczeństwa, takie jak dodatkowe oświetlenie czy patrole strażników.

Zarządzanie parkingami na lotniskach
Zarządzanie bramkami na lotniskach

Zarządzanie bramkami na lotniskach

Zarządzanie bramkami na lotniskach

Spory z liniami lotniczymi o faktury za czas zajętości bramki potrafią ciągnąć się bardzo długo. Lotniska mogą stosować specjalne rozwiązania wizyjne zbierające materiał wideo, by szybko rozwiązywać te spory.

Inteligentne kamery zainstalowane przy bramkach wykorzystują funkcję analizy obrazu do rejestrowania znaczników rozpoczęcia i zakończenia czasu cumowania samolotów. Przez dodanie dodatkowej warstwy metadanych na obrazie wideo można zoptymalizować wskaźniki zajętości i czasy cumowania.
Incydenty związane z bezpieczeństwem i ochroną są również rejestrowane na potrzeby ewentualnych dochodzeń i późniejszej analizy. Ponadto funkcja wyświetlania danych historycznych umożliwia dokładniejsze planowanie harmonogramu pracy personelu ochrony.

Zarządzanie bramkami na lotniskach

Przegląd naszych rozwiązań dla lotnisk

Przegląd naszych rozwiązań dla lotnisk

Globalny partner bezpieczeństwa na lotniskach

Globalny partner bezpieczeństwa na lotniskach

 

Antalia, Turcja

Antalia, Turcja

Antalia, Turcja

Port lotniczy w Antalyi
Antalia, Turcja

Lotnisko w Antalii na południu Turcji używa zintegrowanego systemu wykrywania pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego na terminalach zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

 • System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy PRAESIDEO
 • Ponad 1,800 głośników
 • 300 projektorów dźwięku
 • 2 sterowniki sieciowe
 • 48 rozproszonych wzmacniaczy mocy
 • 25 stacji wywoławczych
 • 6 modułowych central sygnalizacji pożaru z serii 5000 połączonych w sieci
 • 3500 czujek pożarowych
 • System zarządzania BIS

Antalia, Turcja
Beijng Daxing w Chinach

Beijng Daxing w Chinach

Beijng Daxing w Chinach

Międzynarodowy port lotniczy Beijng Daxing w Chinach

Nowy międzynarodowy port lotniczy Beijing Daxing ma największy na świecie terminal, który może obsłużyć rocznie 72 miliony pasażerów. Jego rozbudowane i futurystyczne wnętrze stanowi wyzwanie pod względem warunków akustycznych, ale komunikaty dotyczące lotów są dobrze słyszalne w całym terminalu dzięki niestandardowemu systemowi nagłośnieniowemu.

 • System nagłośnieniowy
 • Ponad 13 000 głośników w systemie nagłośnieniowym

Beijng Daxing w Chinach
Budapeszt, Węgry

Budapeszt, Węgry

Budapeszt, Węgry

Międzynarodowy port lotniczy im. Franciszka Liszta
Budapeszt, Węgry

Czas oczekiwania na kontrolę na lotnisku jest trudny do przewidzenia, co przysparza kłopotów nie tylko podróżnym, ale i kierownictwu ochrony. Można temu jednak zaradzić dzięki technologii — czego przykładem jest inteligentny system zarządzania kolejkami na lotnisku w Budapeszcie. Wyświetlanie czasu oczekiwania pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, ponieważ przed punktami kontrolnymi gromadzi się mniej osób. Jednocześnie ułatwia to optymalizację obsługi lotniska, a kierowanie ruchem podróżnych nie wymaga już ręcznej interwencji.

 • Około 700 kamer stałych i ruchomych
 • Video Recording Manager

Budapeszt, Węgry
Cancun, Meksyk

Cancun, Meksyk

Cancun, Meksyk

Lotnisko Cancun
Cancun, Meksyk

Budowa nowego terminalu była okazją do unifikacji systemu dozoru wizyjnego i obecnie wszystkie podejrzane zdarzenia są monitorowane i kontrolowane w sposób płynny na wszystkich czterech terminalach z poziomu jednej sterowni.

 • Blisko 600 kamer
 • 6 DIVAR IP 6000
 • 4 instalacje Video Recording Manager
 • BVMS funkcjonuje jako wspólna platforma do centralnego zarządzania prawie 1800 kamerami na 4 terminalach

Cancun, Meksyk
Changchun, Chiny

Changchun, Chiny

Changchun, Chiny

Międzynarodowy port lotniczy Changchun-Longjia,
Changchun, Chiny

Gdy międzynarodowy port lotniczy Changchun-Longjia otwierał budynek nowego drugiego terminala, władze Chin wprowadziły prawo wymagające archiwizowanie zapisów wideo z kamer przez 90 dni. Lotnisko wymagało indywidualnego rozwiązania opartego na doświadczeniach dużej skali instalacji bezpieczeństwa w portach lotniczych na całym świecie.

 • Blisko 1500 kamer
 • 20 magazynów CIP
 • System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy
 • Ponad 1200 głośników
 • 11 central alarmowych CMS
 • Systemy zarządzania BVMS i BIS

Changchun, Chiny
Da Nang, Wietnam

Da Nang, Wietnam

Da Nang, Wietnam

Międzynarodowy port lotniczy w Da Nang
Da Nang, Wietnam

Da Nang jest trzecim pod względem obłożenia portem lotniczym w Wietnamie. W nowym budynku terminalu, który został otwarty pod koniec 2011 roku, zainstalowano nowy system dozoru wizyjnego, aby spełnić odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i eksploatacji.

 • kamery sieciowe i analogowe
 • cyfrowe rejestratory wizyjne
 • nadajniki i przełącznik krosownicy
 • Systemy zarządzania BVMS i Video

Da Nang, Wietnam
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Pasażerowie Emirates Airline oczekują najwyższego standardu nie tylko podczas lotu. Na macierzystym lotnisku tego przewoźnika w Dubaju głos płynący z 3500 zintegrowanych głośników systemu ogłoszeniowo-ewakuacyjnego jest wyraźny i zrozumiały. Głośniki są na tyle precyzyjne, że pozwalają kierować dźwięk do jednego miejsca w poczekalni, jednocześnie przestrzegając zasad „cichego” lotniska. Pomaga to zapewnić bezpieczeństwo podróży 88 milionów pasażerów podróżujących przez to lotnisko.

 • Interfejsy PRAESIDEO-OMNEO są używane do przesyłania dźwięku w układzie Dante
 • Ponad 22 000 głośników
 • Ponad 500 matryc liniowych
 • Ponad 900 wzmacniaczy
 • System zarządzania BIS

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Charków, Ukraina

Charków, Ukraina

Charków, Ukraina

Międzynarodowy port lotniczy w Charkowie
Charków, Ukraina

Międzynarodowy port lotniczy w Charkowie był jedną z kluczowych inwestycji w ramach przygotowań do finałów Mistrzostw Europy UEFA 2012. Zmodernizowano wówczas system dozoru wizyjnego.

 • Ponad 100 kamer
 • System dozoru wizyjnego zarządzany przez BVMS

Charków, Ukraina

 

Moskwa, Rosja

Moskwa, Rosja

Moskwa, Rosja

Lotnisko Szeremietiewo
Moskwa, Rosja

Na lotnisku Szeremietiewo, jednym z czterech międzynarodowych portów lotniczych w Moskwie, działa system nagłośnieniowo-ewakuacyjny zainstalowany w 6 różnych terminalach i dbający o bezpieczeństwo pasażerów w sytuacjach awaryjnych.

 • Ponad 100 wzmacniaczy i 2000 głośników
 • Ponad 500 kamer sieciowych
 • System dozoru wizyjnego jest obsługiwany i zarządzany przez BVMS

Moskwa, Rosja
Monachium, Niemcy

Monachium, Niemcy

Monachium, Niemcy

Port lotniczy im. Franza-Josepha Straussa
Monachium, Niemcy

Port lotniczy im. Franza-Josepha Straussa z dwoma terminalami głównymi i ich otoczeniem jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym obsługującym rocznie około 48 milionów pasażerów. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony lotnisko działa sprawnie przez całą dobę.

 • Ponad 18 000 czujek pożarowych
 • Około 17 000 czujek antywłamaniowych
 • Około 800 kamer
 • Systemy kontroli dostępu
 • Około 70 połączonych ze sobą uniwersalnych systemów alarmowych oraz sieć systemów sygnalizacji włamania i pożaru

Monachium, Niemcy
Nowosybirsk, Rosja

Nowosybirsk, Rosja

Nowosybirsk, Rosja

Lotnisko Tołmaczowo
Nowosybirsk, Rosja

Szósty co do wielkości port lotniczy w Rosji, Lotnisko Tołmaczewo, zmodernizował swój system bezpieczeństwa. Zastosowany system zarządzania łączy zainstalowane systemy w jedną platformę, czyniąc obiekt bardziej efektywnym.

 • System nagłośnienia i ewakuacji głosowej PRAESIDEO z ponad 300 głośnikami
 • Około 400 kamer stałych i 50 ruchomych
 • Systemy kontroli dostępu
 • Systemy zarządzania BVMS i BIS

Nowosybirsk, Rosja
Phnom Penh, Kambodża

Phnom Penh, Kambodża

Phnom Penh, Kambodża

Międzynarodowy port lotniczy w Phnom Penh
Phnom Penh, Kambodża

Międzynarodowy port lotniczy Phnom Penh jest jednym z najszybciej rozwijających się lotnisk na świecie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony pasażerów, na lotnisku zainstalowano kompleksowe rozwiązanie.

 • Kamery stałe i ruchome
 • Praesideo, dźwiękowy system ostrzegawczy i nagłośnieniowy, głośniki w systemie liniowym i sufitowe
 • System sygnalizacji pożaru
 • Czujki dymu optyczne i wykorzystujące wiązkę światła
 • System kontroli dostępu, czytniki odcisków palców i czytniki z klawiaturą
 • Zintegrowany system zarządzania BIS

Phnom Penh, Kambodża
Xianyang, Chiny

Xianyang, Chiny

Xianyang, Chiny

Port lotniczy w Xi’an
Xianyang, Chiny

Grupa Western Aviation chciała przejść na system cyfrowy, dlatego zainstalowała inteligentną platformę łączącą funkcje kontroli dostępu, alarmy strefy lotów i alarmy ochrony obwodowej. System BVMS zainstalowany na lotnisku Xi'an zapewnia bezproblemową kontrolę nad cyfrowym obrazem, dźwiękiem i danymi z zakresu bezpieczeństwa przesyłanymi przez sieć IP. Xi’an Xianyang to dość odległe lotnisko, ale dziś na pewno jedno z najbardziej zcyfryzowanych.

 • Ponad 1500 kamer
 • Ponad 400 nadajników
 • Ponad 3500 głośników
 • System dozoru wizyjnego jest obsługiwany i zarządzany przez BVMS

Xianyang, Chiny

Najciekawsze historie na temat lotnisk

Maarten Wings

Maarten Wings

Menedżer pionu ds. portów lotniczych

„W przyszłości inteligentne sterownie będą zdolne automatyzować procesy bezpieczeństwa i ochrony oraz wykorzystywać zbierane dane do lepszego ich rozumienia. To, czego potrzebuje nasza branża, to zmiany myślenia o kamerach bezpieczeństwa jako źródle obrazu, a uznanie ich za czujniki danych”.

Firma Bosch ma w swojej bazie klientów ponad 300 portów lotniczych. Dzięki globalnej koordynacji i udostępnianiu najlepszych praktyk oraz wielu osobistym wizytom w portach lotniczych jestem w stanie oferować im długotrwałe i wydajne rozwiązania wspierające ich cele. Będąc aktywnym członkiem Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI), reprezentuję firmę Bosch jako partnera technologicznego portów lotniczych. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną przez e-mail lub LinkedIn.

E-mail: Maarten.Wings@bosch.com

Udostępnij to w serwisie: