Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Rozwiązania

Systemy wideo

Nasze produkty, oprogramowanie i usługi opierają się na zaufaniu, wspierają analitykę predykcyjną i zrównoważone praktyki biznesowe. Chcemy pomagać twórcom systemów bezpieczeństwa, konsultantom, projektantom i użytkownikom końcowym w przechodzeniu na rozwiązania predykcyjne. Pozwoli im to reagować na ewentualne problemy jeszcze przed ich wystąpieniem lub wykorzystywać zbierane dane do czynności wykraczających poza zakres bezpieczeństwa.

Zdolność przewidywania

Wyobraź sobie, że możemy przewidywać nieprzewidziane sytuacje. Pozwoliłoby to zapobiegać występowaniu pewnych wydarzeń i wzmocnić ochronę osób i mienia. Albo odkrywać nowe możliwości biznesowe tworzące nowe źródła przychodów lub zmniejszające koszty operacyjne.

Wykorzystywanie możliwości przewidywania wymaga dobrego i wydajnego wykorzystania zasobnych w informacje i wszechstronnych danych wideo generowanych przez systemy wizyjne. Jest to podejście, które firma Bosch stosuje odkąd tylko się pojawiło. Nasze rozwiązania, takie jak kamery, są oferowane z wbudowanym standardem sztucznej inteligencji. Można podłączyć je do IoT w celu obsługi modeli cyklicznych przychodów za pośrednictwem usług oraz zdalnego dostępu i zarządzania za pośrednictwem bezpiecznej chmury Bosch. Wszystko z myślą o jednym — zapewnieniu możliwości przewidywania, dzięki której zawsze będziesz o krok do przodu wiedząc, co będzie dalej.

Osoba z tabletem

Strategia „AI meets IoT” w całym naszym portfolio

 

Dążenie do rozwiązań predykcyjnych z myślą o zaufaniu i zrównoważonym rozwoju

Stworzone z wykorzystaniem AIoT

W ciągu ostatniej dekady firma Bosch angażowała się tworzenie systemów i rozwiązań wizyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Przed rokiem 2016 branża była skupiona na bezpieczeństwie, a systemy reagowania polegały na monitorowaniu strumieni wizyjnych przez operatorów. Następnym etapem było wdrożenie dużych zbiorów różnorodnych danych wideo pochodzących z kamer dozoru wizyjnego i innych czujników. Podejście to zakładało wdrożenie funkcji interpretacji obrazu na poziomie urządzeń (lub „rzeczy” w IoT) i przetwarzania go na użyteczne informacje, czym firma Bosch zajmuje od 2016 roku. Za pośrednictwem naszej strategii „AI meets IoT” oraz istniejących technologii i rozwiązań pomagamy klientom przechodzić ze środowisk reaktywnych na predykcyjne. Ten kierunek zmian ma jednak sens tylko wtedy, gdy wszystkie działania wynikają z potrzeb naszych klientów oraz opierają się na zaufaniu i zrównoważonych praktykach biznesowych.

Rozwiązania predykcyjne

Rozwiązania predykcyjne

Wszystkie nasze kamery dozoru wizyjnego są oferowane z wbudowanym standardem sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pozwala im analizować obrazy i nadawać znaczenie zarejestrowanemu obrazowi wideo za pomocą metadanych. Jest to ważny pierwszy krok w celu przekształcenia danych wizyjnych w przydatne informacje i tworzenia rozwiązań dotyczących przewidywania zdarzeń. Bosch dysponuje już technologiami, takimi jak analiza obrazu wizyjnego oparta na metodzie głębokiego uczenia, które pomagają zbliżyć się o krok do rozwiązań predykcyjnych. Ta zaawansowana technologia analityczna opiera się na innego rodzaju uczeniu maszynowym — głębokim uczeniu. Sztuczne sieci neuronowe, tworzone na wzór ludzkiego mózgu, umożliwiają uczenie się na podstawie dużych zbiorów danych i rozpoznawania wzorców w celu szybszego, łatwiejszego i dokładniejszego rozwiązywania bardziej złożonych zadań.

Zrównoważone praktyki biznesowe

Zrównoważone praktyki biznesowe

Zrównoważony rozwój ma fundamentalne znaczenie dla naszego myślenia. Bosch jest pierwszą dużą firmą przemysłową, która osiągnęła neutralność pod względem emisji CO₂ w 400 zakładach w 2020 roku. Jednak w firmie Bosch robimy jeszcze więcej dla ochrony klimatu. Naszym celem jest 15-procentowa redukcja emisji z górnego i dolnego łańcucha dostaw do 2030 r. Nasza zaufana, wiodąca technologia została stworzona w celu wspierania rozwiązań dotyczących przewidywania i dostarczania klientom przydatnych informacji, które mogą wykorzystać do wspierania zrównoważonych praktyk biznesowych, takich jak obietnica Green Way.

Rozwiązania, którym można zaufać

Rozwiązania, którym można zaufać

Wysoka jakość to kluczowe pojęcie głęboko zakorzenione w filozofii firmy Bosch. Klienci od pokoleń obdarzają zaufaniem firmę Bosch, która dostarcza wysokiej jakości produkty i innowacyjne technologie. Kupując kamery sieciowe Bosch, masz pewność, że otrzymujesz najbardziej niezawodne, najlepiej skomunikowane i najbezpieczniejsze kamery na świecie, zapewniające całkowity spokój. Aby skrupulatnie egzekwować zasady jakościowe oraz spisać wzorzec postępowania, którym wszyscy powinni się kierować, stworzyliśmy listę szczegółowych zobowiązań opartych na zaufaniu. Ów sposób myślenia nazwaliśmy następująco: Godne najwyższego zaufania.

Poznaj nasze rozwiązania