Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Rozwiazania

Systemy wideo

Przewidywalne, zrównoważone i godne zaufania

Systemy wizyjne; obraz sceny

Wyobraź sobie, że wiesz, co się wydarzy

Możesz zareagować, zanim wystąpią potencjalne zdarzenia, i przewidzieć nowe możliwości biznesowe. Systemy wizyjne AIoT firmy Bosch dają możliwość przewidywania, opierają się na zaufaniu i wspierają zrównoważone praktyki biznesowe.

Zdolność przewidywania

Wyobraź sobie, że możesz przewidzieć nieoczekiwane lub przyszłe sytuacje. Można wówczas zapobiec wystąpieniu pewnych wydarzeń i wzmocnić ochronę osób i mienia. Możesz też odkryć nowe możliwości biznesowe, które tworzą nowe źródła przychodów lub zmniejszają koszty operacyjne. Jednak wykorzystywanie możliwości przewidywania wymaga dobrego i wydajnego wykorzystania zasobnych w informacje i wszechstronnych danych wideo generowanych przez systemy wizyjne. Kluczem jest połączenie sztucznej inteligencji (AI) z Internetem rzeczy (IoT), czyli coś, co firma Bosch zaczęła stosować zaraz po pojawieniu się tego trendu.

Wszystkie nasze produkty AIoT, takie jak kamery, są oferowane z wbudowanym standardem sztucznej inteligencji. Te, które są zbudowane na platformie otwartej, mają domyślnie wbudowaną sztuczną inteligencję, ale również dodatkową możliwość ulepszenia poprzez dodanie oprogramowania w późniejszym czasie. Oferujemy również produkty z obsługą AIoT, które nie mają domyślnie wbudowanej sztucznej inteligencji, ale można je w nią wyposażyć dzięki ich otwartemu charakterowi. Produkty AIoT można podłączyć do IoT w celu obsługi modeli cyklicznych przychodów za pośrednictwem usług oraz zdalnego dostępu i zarządzania za pośrednictwem bezpiecznej chmury Bosch. Wszystko z myślą o jednym — zapewnieniu możliwości przewidywania, dzięki której zawsze będziesz o krok do przodu wiedząc, co będzie dalej.

Rozwiązanie stworzone z wykorzystaniem AIoT

Stworzone z wykorzystaniem AIoT

Produkty wykorzystujące AIoT

Nasze produkty AIoT dodają sensu i struktury danym wizyjnym. Sztuczna inteligencja pozwala im analizować obrazy i nadawać znaczenie zarejestrowanemu obrazowi wideo za pomocą metadanych. Jest to ważny pierwszy krok w przekształcaniu bogatych kontekstowych i behawioralnych danych wideo w spostrzeżenia umożliwiające podjęcie działań oraz tworzenie rozwiązań predykcyjnych, które pomagają użytkownikom przewidywać nieoczekiwane zdarzenia i zapobiegać ich wystąpieniu.

Rozwiązanie stworzone z wykorzystaniem AIoT
Widoczność i użyteczność danych

Widoczność i użyteczność danych

Widoczność i użyteczność danych

Wspieramy świadome decyzje i oferujemy oprogramowanie AIoT, które jest w stanie konsolidować i rozszerzać dane z wielu sensorów, takich jak kamery wideo. Dzięki temu użytkownicy mogą stworzyć centrum decyzyjne za pomocą oprogramowania takiego jak Intelligent Insights, BVMS lub In-Store Analytics, uzyskując jeden przejrzysty pulpit nawigacyjny, który przyspiesza identyfikację nieprzewidzianych, niechcianych lub przyszłych sytuacji oraz jest bardziej intuicyjny i niezawodny. Umożliwia to podjęcie reakcji, zanim wystąpią potencjalne zdarzenia.

Widoczność i użyteczność danych

Zrównoważony rozwój. Dajemy przykład

Zrównoważony rozwój. Dajemy przykład

Zrównoważony rozwój ma fundamentalne znaczenie dla naszego myślenia. Bosch jest pierwszą dużą firmą przemysłową, która osiągnęła neutralność pod względem emisji CO₂ w 400 zakładach w 2020 roku. Jednak w firmie Bosch robimy jeszcze więcej dla ochrony klimatu. Naszym celem jest 15-procentowa redukcja emisji z górnego i dolnego łańcucha dostaw do 2030 r. Nasza zaufana, wiodąca technologia została stworzona w celu wspierania rozwiązań dotyczących przewidywania i dostarczania klientom przydatnych informacji, które mogą wykorzystać do wspierania zrównoważonych praktyk biznesowych, takich jak obietnica Green Way.

Obietnica Green Way

Obietnica Green Way to wyjątkowe podejście, które zapewnia, że nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować wygodę i zminimalizować kosztowne wizyty u klienta, skutecznie zmniejszając liczbę podróży i emisję CO2. Wszystkie kamery Bosch mogą być konfigurowane, zarządzane i planowane zdalnie. Integratorzy systemów mogą współpracować z klientami zdalnie w celu wykonywania usług, takich jak zmiana ustawień konfiguracji lub instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dzięki czemu systemy spełniają najwyższe standardy niezawodności. Takie podejście minimalizuje liczbę dojazdów, dzięki czemu tworzą się zrównoważone praktyki biznesowe, które są ekonomicznie opłacalne, odpowiedzialne społecznie i przyjazne dla środowiska.

Oprogramowanie Project Assistant

Project Assistant

Project Assistant

Inteligentny sposób na umożliwienie pracy zdalnej
Dzięki oprogramowaniu Project Assistant konfigurację projektu i wstępne programowanie można teraz rozpocząć bez fizycznej obecności kamer. Do stworzenia nowego projektu za pomocą aplikacji (lub w formacie pliku Excel) wystarczą plany systemu, adresy IP i hasło klienta. Ustawienia można wprowadzać indywidualnie dla poszczególnych kamer lub dla wielu kamer jednocześnie.
Zaprojektowana dla integratorów systemów aplikacja Project Assistant jest dostępna do pobrania za darmo w różnych sklepach z aplikacjami i można ją instalować na komputerach, tabletach i smartfonach z systemami operacyjnymi Apple, Windows i Google. Jest ona dostępna dla wszystkich, zatem wszyscy mogą skorzystać z funkcji kontroli, transparentności i wydajności, jakie zapewnia aplikacja Project Assistant na każdym etapie wdrażania systemów wideo. Pomaga to ograniczyć liczbę kosztownych wizyt u klienta, skutecznie zmniejszając liczbę podróży i emisję CO2.

Oprogramowanie Project Assistant
Zdalne zarządzanie urządzeniami

Zdalne zarządzanie urządzeniami

Zdalne zarządzanie urządzeniami

Zdalne zarządzanie urządzeniami to połączenie narzędzi firmy Bosch, takich jak Project Assistant i Configuration Manager, oraz usług zapewniających bezpieczne, przejrzyste i ekonomiczne zarządzanie urządzeniami przez cały cykl życia produktu. Z dowolnego miejsca na świecie integratorzy systemów mogą ustanawiać i monitorować stan urządzeń w różnych lokalizacjach oraz sprawdzać, czy działają one prawidłowo i bezpiecznie po wdrożeniu. Jeśli wystąpi problem, integratorzy otrzymają powiadomienie. Mogą natychmiast podjąć działania w celu rozwiązania problemu, uzyskując dostęp do interfejsu sieciowego kamery z poziomu Remote Portallub logując się na swoje konto Remote Portal z programu Configuration Manager w celu interakcji z urządzeniami w taki sposób, jakby znajdowały się na miejscu. Zarządzanie urządzeniami online może zmniejszyć wyeliminować konieczność podróży lub zmniejszyć ich liczbę oraz związaną z nimi emisję dwutlenku węgla.
Integratorzy systemów mogą również otrzymywać powiadomienia, gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania układowego, którą mogą następnie łatwo wdrożyć jednocześnie na wielu urządzeniach za pomocą jednego kliknięcia. W przyszłości zdalne zarządzanie urządzeniami stanie się podstawą każdego systemu bezpieczeństwa, zapewniając klientom spokój.

Zdalne zarządzanie urządzeniami
Zdalne uruchamianie kamery

Zdalne uruchamianie

Zdalne uruchamianie

Prostszy i bardziej zrównoważony dozór dzięki inteligentniejszemu działaniu
Kamery FLEXIDOME IP starlight 8000i, podobnie jak wszystkie kamery firmy Bosch, oferują możliwość zdalnego planowania projektów i konfiguracji produktu poza siedzibą firmy za pośrednictwem narzędzi Project Assistant, Configuration Manager lub Remote Portal. Po fizycznym zainstalowaniu kamer w siedzibie firmy konfiguracja, dostosowanie, raportowanie i zarządzanie można przeprowadzić zdalnie. Kamery FLEXIDOME IP starlight 8000i idą o krok dalej. Koncepcja zdalnego uruchamiania wraz z oprogramowaniem Project Assistant umożliwia ustawienie wymaganego pola widzenia (funkcji obrotu, pochylenia, toczenia się i zoomu) bez konieczności fizycznego dotykania kamery lub obiektywu. Jeszcze jedna metoda, dzięki której kamery mogą wspierać zrównoważony biznes poprzez redukcję emisji CO2 związanej z wizytami w siedzibach klientów.

Zdalne uruchamianie kamery

Rozwiązania oparte na zaufaniu

Wszystkie nasze rozwiązania są tworzone z myślą o potrzebach klientów. Można im zaufać pod względem zapewniania odpowiedniego poziomu wydajności, trwałości i bezpieczeństwa zgodnego z projektem, co daje całkowity spokój ducha

AUTODOME inteox — gromadzenie danych

Dający możliwości

Dający możliwości

Produkty Bosch AIoT są stworzone w sposób zapewniający odpowiedni poziom wydajności w zależności od zastosowania klienta. Oferujemy pełną gamę kamer stałych, ruchomych i specjalnych o różnych rozdzielczościach, częstotliwościach odświeżania i zakresach dynamicznych, aby zapewnić swobodę wyboru przy planowaniu rozwiązania z zakresu dozoru wizyjnego. Nasze kamery są zaprojektowane tak, aby zapewniać wyjątkową jakość obrazu przy wysokich rozdzielczościach i częstotliwościach odświeżania w celu przechwytywania obrazów wyróżniających osoby i przedmioty do celów identyfikacji czy uzyskania dowodu. Dzięki technologii starlight szczegóły kolorów można uchwycić nawet wtedy, gdy poziom oświetlenia jest prawie zerowy, aby zapewnić maksymalną wydajność pracy całodobowych systemów dozoru wizyjnego w słabym świetle. Najnowsze technologie, takie jak HDR X, zapewniają doskonałą ekspozycję przy jednoczesnej eliminacji artefaktów związanych z ruchem w miejscach o słabym oświetleniu i przy poruszających się obiektach w ciągu dnia. W celu wczesnego wykrywania i kiedy widoczność jest ograniczona z powodu słabego oświetlenia, dymu lub całkowitej ciemności, nasze rozwiązania termiczne mają ogromne znaczenie.

AUTODOME inteox — gromadzenie danych
MIC gromadzący dane o ruchu

Trwały

Trwały

Aby zapewnić, że nasze rozwiązania będą odporne nawet w trudnych warunkach, podjęliśmy kroki w celu opracowania niezwykle wytrzymałych kamer, takich jak rodzina MIC, które są przeznaczone do pracy w praktycznie każdym środowisku. Obejmuje to silny wiatr, deszcz, mgłę, kurz, śnieg, lód, ekstremalne temperatury i wibracje oraz mocne uderzenia. Wyselekcjonowane obudowy zapewniają wyjątkową ochronę przed korozją i są zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania dotyczące wody słonej i morskiej.
Nasze rozwiązania dotyczące oprogramowania mają oferować najwyższą dostępność systemu, nawet w przypadku jednoczesnej awarii wielu jego komponentów. Oferujemy kompleksowe opcje konserwacji oprogramowania i pomocy technicznej dla rozwiązań programowych firmy Bosch, aby utrzymać systemy wizyjne AIoT w dobrym stanie. Wierzymy w przyszłościowe rozwiązania. Codziennie dostępne stają się nowe technologie, musimy zatem wyprzedzać branżę, przewidywać trendy i zachowywać zgodność ze starszymi wersjami. Jest to element naszych systemów, co daje użytkownikom pewność, że ich inwestycja zawsze będzie działać.

MIC gromadzący dane o ruchu
Bezpieczna dzięki swojemu projektowi

Bezpieczna dzięki swojemu projektowi

Bezpieczna dzięki swojemu projektowi

Bosch dąży do usystematyzowanego podejścia do maksymalizacji bezpieczeństwa danych, obejmującego wszystkie główne elementy infrastruktury wizyjnych systemów zabezpieczeń: kamery, urządzenia pamięci masowej, komunikację sieciową i infrastrukturę klucza publicznego. Wszystkie kamery IP firmy Bosch są bezpieczne z założenia, a podejście to opiera się na wbudowanej funkcji elementu bezpieczeństwa z funkcją Trusted Platform Module (TPM), która bezpiecznie przechowuje wszystkie certyfikaty i klucze potrzebne do uwierzytelniania i szyfrowania. Ta metoda oferuje rozbudowane zarządzanie użytkownikami, aby zapewnić dostęp do danych tylko upoważnionym użytkownikom, obsługuje konfigurację infrastruktury klucza publicznego i zawiera oprogramowanie zabezpieczające w celu wykrywania zmian w ustawieniach konfiguracji kamer. W większości przypadków najsłabsze ogniwa charakteryzuje przestarzałe oprogramowanie. Należy uaktualniać oprogramowanie i oprogramowanie układowe, ponieważ ograniczają kierunki ataków powodowane przez luki, które może wykorzystać haker. Integratorzy systemów mogą współpracować z klientami zdalnie, za pośrednictwem naszej zdalnej usługi Device Management w celu wykonywania usług, takich jak zmiana ustawień konfiguracji lub instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dzięki czemu systemy spełniają najwyższe standardy niezawodności

Bezpieczna dzięki swojemu projektowi
Zaufana marka

Zaufana marka

Marka, której możesz zaufać

Motywuje nas chęć opracowywania trwałych produktów, które wzbudzają entuzjazm, poprawiają jakość życia i pomagają chronić zasoby naturalne.

Zaufana marka