Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

Gwarancja i jej rozszerzenie

Najdłuższe w branży standardowe okresy gwarancyjne

Większość produktów Bosch z zakresu ochrony i bezpieczeństwa jest objęta 3-letnią lub 5-letnią gwarancją producenta, którą można przedłużyć nawet o dwa lata. Nowy standardowy okres gwarancji na wszystkie nasze kamery stałopozycyjne optyczne oraz stacjonarne elementy w kamerach ruchomych wynosi pięć lat.

Pobierz warunki gwarancji

Dowiedz się więcej o standardowej gwarancji dla każdej domeny produktów. Pobierz warunki gwarancji ze szczegółowymi informacjami.

BOOST Warranty Extension

Broszura handlowa

Systemy kontroli dostępu

oferta produktów kontroli dostępu

Warunki gwarancji

Systemy kontroli dostępu

Rozszerz gwarancję

Rozszerz gwarancję

Oferujemy przedłużenie gwarancji (BOOST Warranty Extension) na okres do dwóch lat jako gwarancję producenta z przewidywalnymi i przejrzystymi kosztami konserwacji i eksploatacji. Aby jeszcze wzmocnić ochronę, do większości produktów z asortymentu Bosch Security and Safety Systems oferujemy przedłużenie gwarancji (BOOST Warranty Extension).

Okres gwarancji
Gwarancję można przedłużyć:

 • o 12 miesięcy (jeden rok), z trzech do czterech lat, zamawiając odpowiednie przedłużenie gwarancji CTN raz.
 • o 24 miesiące (dwa lata), od trzech do pięciu lat, zamawiając odpowiednie przedłużenie gwarancji CTN dwa razy.

Całkowity okres gwarancji nie może zostać przedłużony powyżej pięciu lat.

Prosty sposób na uzyskanie rozszerzenia gwarancji (BOOST Warranty Extension) dla swoich produktów.

Zamówienie projektu

Zamówienie projektu

 • Użytkownik końcowy zamawia rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa, ochrony lub komunikacji, w tym opcjonalne wydłużenie gwarancji.
 • Integrator systemu (SI) tworzy projekt systemu z zestawieniem komponentów i zamawia wymagane produkty oraz przedłużenie gwarancji od swojego dystrybutora (DI). Niektórzy integratorzy systemów mogą zamawiać bezpośrednio w firmie Bosch.
Dostawa produktu

Dostawa produktu

 • Produkty są wysyłane z magazynu dystrybutora (lub bezpośrednio przez firmę Bosch).
 • Dystrybutor zamawia przedłużenie gwarancji od firmy Bosch.
  Uwaga: Mimo że integrator systemu składa pojedyncze zamówienie do dystrybutora, ten może nie zamawiać razem produktów i przedłużenia gwarancji.
 • Integrator systemu (SI) instaluje i uruchamia produkty.
Rejestracja przedłużenia gwarancji

Rejestracja przedłużenia gwarancji

 • Integrator systemu przesyła numery seryjne produktów w celu rejestracji przedłużenia gwarancji do dystrybutora (lub bezpośrednio do firmy Bosch). Numery seryjne są rejestrowane przez firmę Bosch.
  Uwaga: Na uprzednie żądanie firma Bosch może podać numery seryjne wszystkich produktów wysyłanych przez Bosch.
 • Dystrybutor może poprosić integratora systemu o potwierdzenie numerów seryjnych i daty wysyłki, aby upewnić się, że są to produkty faktycznie zainstalowane w projekcie.
 • Gwarancja rozpoczyna się w dniu wysyłki do klienta końcowego.
Certyfikat przedłużenia gwarancji

Certyfikat przedłużenia gwarancji

 • Firma Bosch wysyła do dystrybutora certyfikat przedłużenia gwarancji. Certyfikat dokumentuje i potwierdza numery seryjne oraz datę i okres rozpoczęcia przedłużonej gwarancji.
 • Dystrybutor przekazuje certyfikat integratorowi systemu.
 • Integrator systemu przekazuje certyfikat klientowi końcowemu.

Dwa sposoby zamówienia przedłużenia gwarancji

Oferujemy dwie możliwości przedłużenia gwarancji: wraz z zakupem produktów lub później.

Przedłużenie gwarancji jest zamawiane w ramach zamówienia zakupu produktu sprzętowego (kamery). Przedłużenie gwarancji dotyczy wszystkich kamer na danym zamówieniu. Kamery, dla których niepotrzebna jest przedłużona gwarancja, najlepiej jest zamawiać osobno. Jeśli jednak zostaną zamówione razem, należy dokładnie określić produkty (model i ilość), które mają zostać objęte rozszerzoną gwarancją.

Znalezienie numeru seryjnego i daty zakupu nie stanowi żadnego problemu. Numery seryjne wysyłanych są domyślnie śledzone i używane do przedłużenia gwarancji. Data zamówienia przedłużenia gwarancji i zamówionych produktów są identyczne.

W odniesieniu do produktów zakupionych wcześniej przedłużenie gwarancji zamawia się osobno.
Uwaga:Produkt (numer seryjny) musi być nadal objęty standardowym okresem gwarancyjnym, a model produktu (CTN) musi być nadal produkowany.

Zamówienie może nie zawierać żadnej kamery, zawierać kamery objęte i nieobjęte rozszerzoną gwarancją lub zawierać tylko kamery, dla których gwarancja ma zostać przedłużona.

Numery CTN, numery seryjne produktów, dla których gwarancja ma zostać przedłużona oraz data zakupu tych produktów muszą zostać dostarczone jako dodatkowe informacje wraz z zamówieniem przedłużenia gwarancji. (Te dodatkowe informacje mogą być dostarczone przez dystrybutora lub integratora systemu na podstawie ich własnej dokumentacji).

Uwaga:Numery seryjne kamer IP można pobrać z zainstalowanego systemu, korzystając z programu Bosch Video Config Manager.

Przedłużenia gwarancji nie można zamówić, jeśli produkt (numer seryjny) nie jest już objęty standardową gwarancją lub jeśli model produktu (CTN) nie jest już produkowany. Po wygaśnięciu standardowej gwarancji na „nowy produkt” oferujemy tylko naprawę odpłatną. NIE oferujemy już przedłużenia gwarancji.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Gwarancja na produkt rozpoczyna się w dniu jego przekazania klientowi. Ta data jest na fakturze.

Aby złożyć ważne roszczenie gwarancyjne, klient musi przedstawić „dowód zakupu”. Zwykle jest to faktura zawierająca datę zakupu i numer seryjny zakupionego produktu.
Dowód zakupu nie jest wymagany, jeśli produkt został wyprodukowany mniej niż trzy lata przed terminem gwarancji. Data produkcji zostanie określona automatycznie na podstawie numeru seryjnego produktu.

Po wygaśnięciu gwarancji serwis i wsparcie są nadal dostępne, o ile produkt jest nadal dostępny i produkowany. Po zakończeniu produkcji określonego produktu, serwis i wsparcie są zwykle dostępne przez okres pięciu lat, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. W zależności od produktu oferujemy płatne naprawy, produkty zamienne i/lub części zamienne do produktów, które uległy awarii sprzętowej. Nadal oferowane są również aktualizacje oprogramowania i oprogramowania układowego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi usług i wsparcia.

Rozszerzenie gwarancji można zamówić razem (z tym samym numerem zamówienia co nowy produkt i jest to opcja zalecana) lub później, o ile produkt (numer seryjny) jest nadal objęty gwarancją i model produktu (CTN) jest nadal produkowany.

Przedłużenie gwarancji można zamówić w tym samym miejscu, w którym zostały zamówione produkty: bezpośrednio w punkcie zamówień Bosch lub pośrednio u naszego dystrybutora.

Aby zamówić przedłużenie gwarancji, wymagane są model produktu (CTN), numer seryjny i data zakupu (na fakturze) produktu, którego gwarancja ma zostać przedłużona.

 • CTN i numer seryjny są wydrukowane na etykiecie produktu
 • CTN i numer seryjny można pobrać z istniejącej instalacji za pomocą programu Bosch Config Manager
 • Dział zamówień Bosch może pomóc w odzyskaniu numerów seryjnych i dat wysyłki produktów na podstawie numeru zamówienia Bosch wydrukowanego na fakturze
 • CTN, numer seryjny i data wysyłki mogą być udokumentowane w systemie informatycznym dystrybutora lub w dokumentacji klienta utworzonej przez integratora systemu

Użytkownicy końcowi mogą zamówić przedłużenie gwarancji u dowolnego partnera Bosch. Nie musi to być ten sam partner, u którego produkt został pierwotnie zakupiony. Listę certyfikowanych partnerów Bosch można uzyskać w lokalnym biurze sprzedaży firmy Bosch.

Maksymalny okres gwarancji wynosi pięć lat. W przypadku produktów objętych trzyletnią gwarancją można ją przedłużyć maksymalnie o dwa lata.

Więcej pomocy

Wybór produktu

Znajdź i porównaj produkty i akcesoria.

Więcej informacji >

Narzędzia do projektowania systemów

Wykonuj obliczenia i projekty dla systemów i produktów.

Więcej informacji >

Materiały do pobrania i aplikację

Dostęp do narzędzi i aplikacji.

Więcej informacji >

Katalog produktów

Wyszukaj konkretne informacje według produktu.

Więcej informacji >

Filmy

Zobacz nasze produkty i filmy instruktażowe.

Więcej informacji >

Szkolenie

Bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi produktami i rozwiązaniami.

Więcej informacji >

Udostępnij to w serwisie: