Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy

Czujnik hałasu otoczenia PRAESENSA

Monitorowanie hałasu otoczenia i automatyczna regulacja głośności

Czujnik hałasu otoczenia PRAESENSA w wersji czarno-białej

Nowy czujnik w ofercie PRAESENSA

Hałas powodowany przez tłum ludzi, dźwięk przejeżdżających pojazdów czy dźwięki działającego sprzętu mogą wpływać na zrozumiałość komunikatów głosowych. Z drugiej strony muzyka i komunikaty mogą powodować dyskomfort, gdy są odtwarzane zbyt głośno w cichszym otoczeniu. Technologia automatycznej regulacji głośności (AVC) pomaga kompensować te zmiany hałasu otoczenia. Czujnik hałasu otoczenia PRAESENSA zmienia natężenie dźwięku głośnika zależnie od poziomu hałasu w otoczeniu. W ten sposób automatycznie eliminuje uciążliwe zjawisko, jakim jest zbyt duża głośność systemu w cichym otoczeniu, a zbyt mała w hałaśliwym.

Główne funkcje rozwiązania

Przykład zastosowania czujnika hałasu otoczenia PRAESENSA w centrum handlowym

Czujnik hałasu otoczenia PRAESENSA monitoruje poziom hałasu w otoczeniu i ostrzega sterownik systemu o zmianach. Głośność komunikatów jest automatycznie dostosowywana do poziomu powyżej hałasu otoczenia, tak aby zapewnić zrozumiałość przekazu, a muzyka była regulowana dla zapewnienia właściwej atmosfery. W jednym układzie mogą działać nawet 4 czujniki, obejmujące duży obszar. W razie awarii lub odłączenia urządzenia głośność komunikatów jest automatycznie ustawiana na maksymalną w granicach obowiązującego zakresu regulacji. To zabezpieczenie gwarantuje, że system nigdy nie zinterpretuje brakującego czujnika jako ciszy w otoczeniu i nie obniży błędnie głośności komunikatów. Zrozumiałość komunikatów zostanie zapewniona przez co system zapewni wymagane bezpieczeństwo.

Jak działa czujnik hałasu otoczenia PRAESENSA?

Czujnik jest bezpośrednio podłączony do sieci IP — pojedynczy kabel CAT5e wystarcza do wymiany danych i zasilania przez sieć Ethernet (PoE). Urządzenie przekazuje dane natężenia hałasu w otoczenia bezpośrednio do sterownika systemu PRAESENSA, który dostosowuje poziom dźwięku na odpowiednich wyjściach kanałów wzmacniacza. Ponieważ wymieniane są tylko informacje o głośności, a nie faktyczne dane dźwiękowe, funkcja w minimalnym stopniu obciąża sieć co zapobiega przed ryzykiem ewentualnego podsłuchiwania treści.

Aby funkcja AVC działała dyskretne, ale skuteczne, jego próg adaptacji, zakres, nachylenie zbocza i prędkość sygnału można optymalnie skonfigurować dla konkretnego zastosowania i lokalizacji. Ponadto działa ona inaczej dla krótkich ogłoszeń, a inaczej dla ustawicznego podkładu muzycznego. Do wypowiedzi głosowych na żywo oraz odtwarzania wcześniej nagranych wiadomości jest stosowany tryb próbkowania i wstrzymania. System pobiera próbki natężenia hałasu, a najnowsze informacje o głośności są zapisywane i wykorzystywane podczas zapowiedzi. Sama zapowiedź jak i efekty pogłosu czy też echa nie wpływają na poziom głośności. Dla tła muzycznego jest używany tryb śledzenia. System monitoruje poziom hałasu otoczenia i na tej podstawie w sposób ciągły reguluje głośność muzyki, dopasowując ją do aktualnie panujących warunków.

Przykład zastosowania czujnika hałasu otoczenia PRAESENSA na lotnisku

Zastosowania i rozwiązania

Powiększony widok czujnika hałasu otoczenia PRAESENSA

Czujnik hałasu otoczenia PRAESENSA może być stosowany jako rozwiązanie wewnątrz lub na zewnątrz budynków montowane podtynkowo lub natynkowe. Dzięki temu doskonale sprawdza się w takich miejscach, jak kampusy, centra handlowe, lotniska, dworce kolejowe i fabryki.

Udostępnij to w serwisie: