Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Systemy wideo

Usługa zdalnego zarządzania systemami Remote System Management umożliwia administrowanie systemami dozoru wizyjnego we wszystkich obiektach firmy, ich organizowanie i monitorowanie z dowolnego miejsca na świecie

Marzec 2023 r.

Bieżąca działalność operacyjna przyjazna środowisku i pozbawiona błędów

Nieplanowane i nieoczekiwane przestoje w zakładzie spowodowane awariami systemów albo przestarzałym oprogramowaniem są kosztowne i szkodliwe, nie mówiąc już o towarzyszącej irytacji. Oferowana przez Bosch usługa Remote System Management to bezpieczne, przejrzyste, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, umożliwiające zdalne wykonywanie prac utrzymaniowych w systemach dozoru wizyjnego z dowolnego miejsca.

Bieżąca działalność operacyjna przyjazna środowisku i pozbawiona błędów

Bieżąca działalność operacyjna przyjazna środowisku i pozbawiona błędów

Stosowana przez nas chmurowa koncepcja gwarantuje, że rozwiązania maksymalizują wygodę i minimalizują kosztowne wizyty u klienta, skutecznie zmniejszając liczbę podróży i emisję CO₂. Włączając do planu serwisowego usługę Remote System Management, integratorzy uzyskają kompleksowy obraz systemu dozoru wizyjnego funkcjonującego u klienta. Z każdego miejsca na świecie użytkownicy mogą przez całą dobę ustawiać i monitorować status systemów dozoru wizyjnego w wielu lokalizacjach, a w razie wystąpienia problemów otrzymywać powiadomienia. Wiedza, kiedy należy przyjechać osobiście na miejsce i które podzespoły należy wymienić, pozwala oszczędzić czas i pieniądze oraz ograniczyć uciążliwe podróżowanie. Mając zdolność wykrywania luk w zabezpieczeniach, integratorzy mogą podejmować odpowiednie działania w kierunku minimalizowania ryzyka, takie jak zainstalowanie aktualizacji oprogramowania czy wysłanie do komputerów poprawek oprogramowania BVMS z witryny Bosch Remote Portal. Podejmowanie działań z wyprzedzeniem zwiększy prawdopodobieństwo, że systemy będą zawsze aktualne i skutecznie zabezpieczone.

Ustawiczna kontrola nad systemami dozoru wizyjnego

Mężczyzna patrzący na ekran komputera

Gdy firmowe środowisko zawiera mnóstwo urządzeń rozproszonych między wiele obiektów, bieżące pilnowanie i dbanie o dobrą kondycję bywa trudne i kosztowne. Usługa Remote System Management potrafi nie tylko prowadzić aktualną listę wszystkich urządzeń, ale także automatyzuje monitorowanie kondycji i instalowanie aktualizacji we wszystkich zadaniach serwisowych, pomagając firmom oszczędzać czas i pieniądze.

  • Ustanowienie połączenia. Wystarczy raz nawiązać połączenie z usługą Remote Portal z aplikacji DIVAR IP System Manager w wersji 2.0 lub nowszej. Urządzenie DIVAR IP pełni rolę bramy dostępowej do systemu dozoru wizyjnego, w tym jego kamer, oraz zarządza wszystkimi informacjami.
  • Monitorowanie. Zdalne monitorowanie systemu przez całą dobę oraz otrzymywanie powiadomień o zaistniałych problemach.
  • Serwisowanie. Wykonywanie czynności utrzymaniowych, zarządzanie i instalowanie aktualizacji z dowolnego miejsca.

Funkcje

Usługę Remote System Management można uzyskać po zakupie licencji dla wykorzystywanego modułu DIVAR IP.

Zarządzanie zasobami

Funkcja zarządzania zasobami umożliwia wgląd w cały system i pełni rolę pulpitu nawigacyjnego. Pokazuje kompleksowy obraz zainstalowanych urządzeń DIVAR IP i podłączonych kamer, w tym informacje takie jak model, adres MAC, używana platforma i wersja oprogramowania układowego. Po każdej aktualizacji urządzenia system automatycznie generuje raport o stanie. Użytkownicy mogą również tworzyć raporty o zasobach i eksportować je do plików .CSV.

Monitorowanie kondycji

Wyczerpujące informacje i alerty pomagają podejmować optymalne decyzje związane z kondycją systemu dozoru wizyjnego. Funkcja monitorowania kondycji szczegółowo informuje o stanach nagrywania w kamerach i sytuacji w urządzeniach DIVAR IP, w tym o temperaturze, działaniu wentylatora i zasilaniu. W razie wystąpienia pilnych sytuacji usługa natychmiast wysyła alerty przez e-mail, pomagając zapobiec bardziej dotkliwym problemom.

Zarządzanie aktualizacjami

Funkcja automatycznych aktualizacji eliminuje konieczność ręcznego śledzenia i instalowania wszelkich poprawek. Kilkoma kliknięciami można rozprowadzić aktualizacje aplikacji i oprogramowania układowego między wiele ośrodków. Dzięki tej funkcji możesz mieć pewność, że Twoje urządzenia zawsze mają najnowsze poprawki zabezpieczeń.

Najważniejsze właściwości

Przykłady z branży

Filmy

Udostępnij to w serwisie: