Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Systemy wideo

VSaaS firmy Bosch

Styczeń 2022

mężczyzna idący z telefonem komórkowym, ikony danych

Monitoruj, zarządzaj, nagrywaj, odtwarzaj nagrania wideo oraz zarządzaj nimi w chmurze z dowolnego miejsca

VSaaS firmy Bosch umożliwia użytkownikom monitorowanie, nagrywanie, odtwarzanie nagrań wideo z systemu monitoringu oraz zarządzanie nimi bezpośrednio w chmurze z dowolnego miejsca. Rozwiązanie pomaga kierownikom obiektów, pracownikom ochrony i zespołom operacyjnym w podejmowaniu szybkich decyzji, zwłaszcza zdalnie, wobec nieoczekiwanych zdarzeń, zanim przerodzą się one w incydenty.

Skalowalne rozwiązanie przy minimalnych nakładach wyjściowych

Z każdym rokiem rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania dozoru wizyjnego w miarę jak organizacje dążą do zapewnienia coraz lepszej ochrony osób i mienia. Firmy posiadające wiele lokalizacji szukają odpowiednio skalowalnych rozwiązań o jak najmniejszych nakładach wyjściowych. System dozoru wizyjnego firmy Bosch oferowane jako usługa (VSaaS) zapewnia łatwo dostępne opcje skalowania, które spełnia te potrzeby. Umożliwia monitorowanie, nagrywanie, odtwarzanie sygnału wizyjnego i zarządzanie nim z dowolnego miejsca za pośrednictwem chmury. Wybierając rozwiązanie VSaaS firmy Bosch, nie trzeba inwestować w żaden inny sprzęt poza kamerami na miejscu. W przypadku wielu firm zapewnia to wymierne korzyści, zwłaszcza w przypadku zdalnych lokalizacji bez personelu, takich jak stacje przesyłowe i place budowy. Bosch zapewnia usługę dozoru wizyjnego i pamięć materiałów wideo w chmurze, dlatego na miejscu może być mniej sprzętu, co obniża wyjściową inwestycję. Eliminuje także konserwacje i kosztowne wizyty w terenie związane z utrzymaniem urządzeń pamięci i serwerów.

Firmy mogą zarządzać usługami zarządzania alarmami i pamięcią w chmurze bezpośrednio lub zlecać te zadania centrum dozorowemu (SOC; Security Operation Center). SOC zapewni całodobowy monitoring (24/7) wszystkich zdarzeń w wielu lokalizacjach i umożliwi wdrożenie odpowiednich środków gwarantujących spokój. Niezależnie od wybranego rozwiązania firmy mogą monitorować lokalizacje zdalne i pozbawione personelu z dowolnego miejsca oraz interweniować (np. wysłać patrol ochrony) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co pozwala dodatkowo obniżyć koszty działania systemu.

Inteligentne rozwiązania działające przez całą dobę

Dowiedz się więcej

Zamiast monitorować materiał wideo w trybie całodobowym (24/7) rozwiązanie VSaaS firmy Bosch wysyła alerty tylko w razie potrzeby dzięki połączeniu AI bezpośrednio w urządzeniu i w chmurze.

Rozwiązanie VSaaS firmy Bosch współpracuje z kamerami firmy Bosch i innych producentów, zapewniając analitykę sygnału wizyjnego bezpośrednio w urządzeniu. Wszystkie kamery IP firmy Bosch mają wbudowaną analitykę sygnału wizyjnego (rodzaj AI), która umożliwia im samodzielne wykrywanie zdefiniowanych sytuacji i uruchamianie funkcji zarządzania alarmami w chmurze. Gdy zachodzi potrzeba, usługa w chmurze wysyła do użytkowników powiadomienia o konieczności podjęcia odpowiednich działań. Kamery Bosch zostały zaprojektowane w taki sposób, by zminimalizować liczbę fałszywych alarmów dzięki możliwości rozróżniania między rzeczywistymi zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem a fałszywymi wyzwalaczami, takimi jak śnieg, wiatr (poruszające się drzewa), deszcz, grad czy odbicia w wodzie, które utrudniają interpretację danych wizyjnych.

Ale w niektórych przypadkach również prawdziwe alarmy mogą być niepożądane, co zależy od konkretnej instalacji klienta. W takich przypadkach chodzi zazwyczaj o maksymalne ograniczenie kosztów związanych z interwencjami. Dlatego w drugiej połowie 2022 roku planujemy uzupełnienie naszej oferty VSaaS o usługę weryfikacji alarmów opartą na AI. Ma ona umożliwić filtrowanie alarmów niespełniających wymagań danego systemu. Na przykład, wykrycie przez kamerę obecności zwierzęcia wzdłuż granicy jest prawdziwym alarmem, lecz nieistotnym z punktu widzenia ochrony obwodowej. Planowana usługa weryfikacji alarmów oparta na AI pozwoli filtrować takie niechciane alarmy. Pozwoli ona ograniczyć liczbę fałszywych alarmów, obniżyć koszty i wzmocnić niezawodność systemu bezpieczeństwa.

Korzyści zapewniane przez rozwiązanie VSaaS firmy Bosch

Rozwiązanie VSaaS firmy Bosch pozwala zwiększyć wydajność operacyjną, identyfikować przydatne informacje za pomocą wbudowanej funkcji Video Analytics w kamerach Bosch oraz uzyskać solidny zwrot z inwestycji podnoszący wartość na wszystkich szczeblach całej organizacji.

Wyższa sprawność operacyjna. Po zainstalowaniu kamer konserwacja oprogramowania, czynności konfiguracyjne i inne powiązane procesy są obsługiwane zdalnie. Użytkownicy mają łatwy i bezpieczny dostęp do podglądu na żywo i nagrań, a także mogą zarządzać nimi z dowolnego miejsca i o każdej porze za pomocą dowolnego smartfona, tabletu lub komputera, co zwiększa elastyczność i sprawność operacyjną rozwiązania.

Niskie koszty. Nie trzeba instalować, aktualizować ani konserwować serwerów, co pozwala uzyskać szybki zwrot z inwestycji. Jedynym koniecznym sprzętem są kamery, a klient płaci tylko te usługi, z których korzysta. W miarę potrzeb można rozbudowywać system o kolejne kamery i dodawać pamięć w chmurze. Elastyczna koncepcja systemu pozwala dostosować rozwiązanie dozorowe do ograniczeń budżetowych i konkretnych potrzeb. A planowana usługa weryfikacji alarmów oparta na AI pozwoli na filtrowanie niepożądanych alarmów, dodatkowe zwiększenie wydajności oraz minimalizację kosztów pracy systemu.

Przyszłościowa i bezpieczna inwestycja. Firma Bosch nieustannie rozwija swoje kamery, wdrażając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio w urządzeniach oraz w chmurze. A dzięki przyszłym usługom w chmurze i aktualizacjom oprogramowania układowego kamer systemu dozoru wizyjnego z czasem będzie stawał się coraz bardziej inteligentny. Pozwoli to ograniczyć liczbę niepożądanych alarmów i zapewni dostęp do informacji predykcyjnych, pozwalając klientom na dostosowanie rozwiązań do konkretnych potrzeb.

Gotowe do podłączenia. Wszystkie kamery sieciowe Bosch mogą się bezpiecznie łączyć z chmurą, tworząc bezpieczny ekosystem z funkcjami zdalnego monitorowania, zarządzania, konserwacji i VSaaS. Integratorzy systemów mogą współpracować z klientami zdalnie za pośrednictwem chmurowej usługi zarządzania urządzeniami w celu wykonywania usług takich jak zmiana ustawień konfiguracji lub instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dzięki czemu systemy spełniają najwyższe standardy niezawodności.

Otwarta platforma: Firma Bosch zapewnia elastyczne rozwiązania dozorowe dostosowane do różnych potrzeb i możliwości budżetowych bez konieczności ograniczania się do kamer jednego producenta. Nasze rozwiązanie VSaaS obsługuje kamery IP firmy Bosch, ale również innych producentów, i może ono być używane do detekcji określonych sytuacji i wyzwalania alarmów.

Przykłady zastosowania

Oferta rozwiązań VSaaS — obserwuj sytuację

Łącza

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu VSaaS? Zachęcamy do odwiedzenia następujących witryn internetowych:

Do pobrania

Infografika

Infografika

VSaaS firmy Bosch

Udostępnij to w serwisie: