Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Budynki biurowe

Ochrona siedziby głównej firmy Alfasigma za pomocą najnowocześniejszego systemu zabezpieczeń firmy Bosch

Całodobowa ochrona infrastruktury o znaczeniu krytycznym

Biurowiec

Siedziby główne korporacji prowadzące działalność w skali globalnej wymagają najnowocześniejszych zabezpieczeń, aby chronić pracowników i mienie firmy przed zagrożeniami takimi jak pożar i włamania. Gdy włoska firma farmaceutyczna Alfasigma przeprowadziła zaawansowaną modernizację infrastruktury w siedzibie głównej korporacji w Bolonii i w międzynarodowych biurach w Mediolanie, nadszedł właściwy moment na wdrożenie tam systemu całodobowego dozoru wizyjnego i modernizację systemów alarmowych.

Przebudowa infrastruktury połączona z modernizacją zabezpieczeń

Widok na Bolonię

Włoska firma farmaceutyczna Alfasigma, prowadząca działalność w 18 krajach, odnotowała w ciągu ostatnich lat szybki rozwój. Ta międzynarodowa korporacja zatrudnia obecnie na całym świecie około 3000 osób i generuje roczne przychody na poziomie 1,06 mld EUR. Aby dotrzymać kroku temu rozwojowi — i podnieść poziom bezpieczeństwa budynków — Alfasigma zdecydowała się zmodernizować dwie swoje placówki, w których działają ważne jednostki biznesowe firmy i gdzie przechowywana jest jej własność intelektualna. W celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa firma zamierzała wdrożyć w siedzibie głównej korporacji w Bolonii i w międzynarodowych biurach w Mediolanie system całodobowego dozoru wizyjnego wyposażony w nowoczesne kamery bezpieczeństwa przeznaczone do użytku zewnętrznego. Przebudowa budynku umożliwiła również modernizację systemu sygnalizacji pożarowej oraz sygnalizacji włamania. W systemie tym wykorzystano zainstalowane już wcześniej elementy, co pozwoliło obniżyć koszty.

„Zawsze przywiązywaliśmy dużą wagę do bezpieczeństwa naszych budynków, a ostatnio nastąpiła radykalna zmiana w koncepcji prowadzenia firmy, co wiązało się ze zmianą układu budynków w Mediolanie i Bolonii”.
Stefano Borsarini, kierownik ds. eksploatacji i utrzymania obiektów, BHP i ochrony środowiska w obu placówkach firmy Alfasigma

Całodobowa ochrona budynków o znaczeniu krytycznym

Firma Bosch, jako kompleksowy dostawca, wzbogaciła system całodobowej ochrony budynków z zewnątrz poprzez zainstalowanie na nich kamer FLEXIDOME IP starlight. Tego rodzaju kamery HD zabezpieczają obiekty o znaczeniu krytycznym, takie jak lotniska i budynki administracji publicznej na całym świecie, zapewniając właściwy poziom ochrony spełniający oczekiwania firmy Alfasigma. Kamery te są przystosowane do użytku zewnętrznego — są wyjątkowo odporne na warunki pogodowe i uderzenia oraz wodoszczelne. Ponadto te sieciowe kamery są wyposażone w technologię starlight firmy Bosch, które zapewnia wysoką jakość obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia, jak na przykład nocą lub podczas niepogody.

Kamery Flexidome IP starlight na budynku

Obniżka kosztów dzięki ponownemu wykorzystaniu elementów z poprzedniego systemu

Piętro biurowe w siedzibie głównej firmy Alfasigma

Układ wnętrza budynków w Mediolanie i Bolonii uległ znacznym zmianom, firma Alfasigma musiała więc dostosować system sygnalizacji pożarowej i wykrywania włamań do nowego designu. Tego rodzaju zmiany modernizacyjne mogą być kosztowne i czasochłonne, ale zespół wybrał elastyczne rozwiązania, które pozwoliły na integrację elementów z już istniejącego systemu. Na przykład w przypadku systemu antywłamaniowego zainstalowano łatwo skalowalny system Modular Alarm Platform MAP 5000, w którym w znacznej części wykorzystano elementy ze starego systemu, zamiast inwestować w nowe czujki. Aby jeszcze lepiej zabezpieczyć firmę Alfasigma przed intruzami, wyposażono również system w montowane na suficie kamery wideo DINION IP, które przez całą dobę monitorują wnętrza obu budynków.

„Produkty do nadzoru wizyjnego są znakomite i zrobiły na mnie największe wrażenie. Przede wszystkim jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokiej jakości tych produktów”.
Stefano Borsarini

Aby dostosować systemy sygnalizacji pożaru do nowego układu budynków, zespół wybrał modułową centralę sygnalizacji pożaru serii 5000. Modułowa konfiguracja systemu pozwala na jego szybką rozbudowę i modyfikację, gdy trzeba dodać do niego nowe elementy lub przenieść istniejące elementy w inne miejsce. System ten, wyposażony obecnie w 190 czujek pożarowych i 28 ręcznych ostrzegaczy pożarowych, zapewnia teraz pełną ochronę budynków firmy Alfasigma.

Czujka pożarowa w budynku biurowym
Produkcja ampułek medycznych

Aby zapewnić dodatkową warstwę ochrony, system sygnalizacji pożaru jest również bezpośrednio połączony z dźwiękowym system alarmowym PLENA firmy Bosch. Podczas pożaru lub w sytuacji alarmowej pozwala on operatorom prowadzić ewakuację kolejnych stref w porządku wynikającym z ich priorytetów. Ewakuacja zaczyna się od pracowników przebywających w miejscu najbliższym zagrożenia i jest prowadzona za pomocą oddzielnych stref głośników, a następnie jest kontynuowana na sąsiednich kondygnacjach. Okazało się, że ta skuteczna kombinacja alarmu pożarowego i instrukcji głosowych pozwala służbom ratowniczym skrócić czas ewakuacji nawet o 30%.

Ten modułowy i skalowalny system jest teraz zainstalowany w obu lokalizacjach, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo przez całą dobę, ale — myśląc perspektywicznie — jest także w stanie dotrzymać kroku szybkiemu rozwojowi firmy Alfasigma.

„Z uwagi na wysoką jakość produktów i ciągłą pomoc techniczną, to właśnie firmie Bosch powierzono modernizację związaną ze znacznymi zmianami w budynkach”.
Stefano Borsarini
Biurowiec

Tutaj można pobrać historię klienta w pliku pdf.

Udostępnij to w serwisie: