Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Systemy konferencyjne

Wsparcie dla polityki lokalnej w Radzie gminy Basingstoke

Firma Bosch instaluje sieciowy system DICENTIS

Zainstalowanie systemu konferencyjnego DICENTIS do obsługi Rady gminy Basingstoke

Basingstoke and Deane to dystrykt w hrabstwie Hampshire, w południowo-wschodniej Anglii. Ta licząca ponad 175 tys. mieszkańców gmina jest znana z życia przyjaznego rodzinie, a jej największe miasto to Basingstoke. Rada Gminy Basingstoke and Deane składa się z 60 wybieralnych członków, którzy na odbywających się regularnie spotkaniach omawiają lokalne kwestie polityczne, budżety miejskie i podatki. Aby zapewnić wyborcom pełny wgląd w działania Rady, nagrania z jej spotkań, w tym także z publicznych głosowań, są strumieniowane na żywo na kanale YouTube Rady.

System obejmuje 63 pulpity dyskusyjne DICENTIS z ekranami dotykowymi (aby umożliwić obsługę głosowań oraz identyfikację członków Rady), 9 urządzeń DICENTIS wyposażonych jedynie w funkcje obsługi dyskusji i przeznaczonych dla zaproszonych gości oraz oprogramowanie do automatycznego sterowania kamerą.
Wszystkie pulpity dyskusyjne zamontowano na wspornikach, aby zapewnić jak najwięcej wolnego miejsca na stołach konferencyjnych. Wyposażono je też w mikrofony o charakterystyce kierunkowej, aby zapewnić krystalicznie czysty dźwięk.
/
„Posiadanie w pełni zintegrowanego systemu konferencyjnego, umożliwiającego automatyczne strumieniowanie sygnału audiowizualnego ze spotkań na kanał Rady w serwisie YouTube, było koniecznością”
— powiedział Iain Steel, dyrektor firmy VP Bastion (obecnie VP-AV).

Od czasu instalacji, nowy system DICENTIS zapewnia bezproblemową obsługę przejrzystego, demokratycznego procesu działania Rady Gminy Basingstoke and Deane.

Dzięki aplikacji firmy MVI Engineering system ten automatycznie uaktualnia się w tle do najnowszych wersji oprogramowania. Takie scentralizowane aktualizacje pozwalają zaoszczędzić czas i obniżyć koszty operacyjne. Funkcjonalność i rozmiary systemu będzie można w nadchodzących latach zwiększać, dzięki czemu Rada dysponuje przyszłościowym, możliwym do rozbudowy rozwiązaniem konferencyjnym firmy Bosch. Rozwiązania takie obsługują już w chwili obecnej około 50% rad w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

System obejmuje 63 pulpity dyskusyjne DICENTIS z ekranami dotykowymi (aby umożliwić obsługę głosowań oraz identyfikację członków Rady), 9 urządzeń DICENTIS wyposażonych jedynie w funkcje obsługi dyskusji i przeznaczonych dla zaproszonych gości oraz oprogramowanie do automatycznego sterowania kamerą. Wszystkie pulpity dyskusyjne zamontowano na wspornikach, aby zapewnić jak najwięcej wolnego miejsca na stołach konferencyjnych. Wyposażono je też w mikrofony o charakterystyce kierunkowej, aby zapewnić krystalicznie czysty dźwięk.

Członkowie Rady mogą zajmować dowolne miejsca na sali konferencyjnej, gdyż dzięki rejestracji kart NFC (Near Field Communication) w pulpitach dyskusyjnych system automatycznie rejestruje ich obecność w określonym miejscu. Z chwilą gdy mówca aktywuje swój mikrofon, mechanizm automatycznego sterowania kamerą skierowuje kamerę na daną osobę, powiększając obraz i wyświetlając go na dużym ekranie.

Eksperci od oprogramowania konferencyjnego firmy MVI Engineering wspólnie z VP Bastion opracowali pakiet oprogramowania do webcastingu i sterowania konferencjami, który zintegrowano z systemem DICENTIS. Rozwiązanie to pomogło spełnić wymagania Rady Gminy dotyczące m.in. generowania raportów przez kanał obrazu na żywo, identyfikacji przez podanie imienia i nazwiska oraz upubliczniania informacji na kanale YouTube Rady. Oprócz wyświetlania wyników głosowania udostępnianych przez system DICENTIS na dużym ekranie w sali konferencyjnej Rady, można też teraz udostępniać te wyniki na kanale obrazu na żywo w serwisie YouTube.

Udostępnij to w serwisie: