Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Kolej i metro

Bezzałogowe magazyny kolejowe są bezpieczne dzięki technologii analizy obrazu

Magazyny kolejowe Southeastern wymagają inteligentnych rozwiązań dozorowych

Kamera monitorująca umieszczona nad torami kolejowymi

Sieć kolejowa łącząca południowo-wschodnią Anglię z Londynem

Południowo-wschodnia sieć kolejowa, Southeastern, obsługuje pociągi między Londynem, Kent i częścią hrabstwa East Sussex. To jedna z najbardziej ruchliwych sieci w kraju. Każdego dnia przewozi 640 000 pasażerów w 392 pociągach, które czasowo znajdują się w 12 zajezdniach rozmieszczonych w południowo-wschodniej Anglii. Niektóre z tych zajezdni są bezzałogowe, w związku z czym wymagają inteligentnych rozwiązań bezpieczeństwa. Firma Taylor Technology Systems, która jest partnerem Bosch Security System w zakresie integracji, otrzymała zadanie zmodernizowania całego systemu dozoru wizyjnego we wszystkich 12 zajezdniach.

Stary analogowy system nadzoru osiągnął kres przydatności użytkowej i musiał zostać wymieniony na nowy. Klient zażądał, aby wszystkie zajezdnie były w pełni monitorowane przez całą dobę, w związku z czym należało zainstalować supernowoczesny system oparty na sieci internetowej. Przejście na kamery IP pozwoli uzyskać znacznie wyższą jakość obrazu, lepszy zasięg i możliwość komunikacji bezprzewodowej, a także inteligentną analizę obrazu i zabezpieczenie danych poprzez szyfrowanie.

Zabezpieczanie zajezdni kolejowych

Bosch Flexidome IP starlight

Najważniejszym wyzwaniem, któremu musiało sprostać rozwiązanie dozoru wizyjnego, było zabezpieczenie 5 zajezdni bezzałogowych. Niektóre z nich były w przeszłości okradane przez nieuprawnione osoby wchodzące głównym wejściem. W związku z tym każde drzwi i brama wejściowa wymagała całodobowego monitorowania, tak aby wszystkie osoby i pojazdy wkraczające na teren obiektu były śledzone i zgłaszane. Obejmuje to m.in. dostawy zaopatrzenia do budynków na terenie oraz śledzenie wszystkich przyjazdów i odjazdów pociągów. W efekcie było potrzebne w pełni zintegrowane rozwiązanie, które zrealizowałoby wszystkie wymienione cele, a dodatkowo pozwoliłoby obniżyć koszty.

Kluczowym parametrem była zdolność systemu dozoru wizyjnego do niezakłóconej pracy w porze nocnej. Zainstalowane rozwiązanie wizyjne musiało przekazywać wyraźny i czytelny obraz przy słabym świetle, a każde zapewnić normalne działanie funkcji inteligentnej analizy obrazu Intelligent Video Analytics.

Kompleksowe rozwiązanie Bosch

Wśród kamer zainstalowanych we wszystkich 12 zajezdniach znalazły się modele FLEXIDOME IP starlight 7000 VR, DINION IP starlight 7000 HD i AUTODOME IP starlight 7000 HD. Wszystkie są wyposażone w technologię Bosch Intelligent Video Analytics, która zapewnia przekazywanie danych najistotniejszych w kontekście nadzoru nad zajezdniami.

Zawarte w niej narzędzia analityczne poszerzają wykorzystanie dozoru wizyjnego poza rolę systemu bezpieczeństwa. Zbierane informacje statystyczne w formie metadanych mogą służyć do celów takich jak kontrola obwodowa czy śledzenie pojazdów. Dzięki funkcji Camera Trainer (wbudowanej technologii uczenia maszynowego) kamery monitorujące mogą się nauczyć rozpoznawać i wykrywać obiekty stacjonarne lub określone sytuacje, a nie tylko reagować na ruch.

W ramach tego kompleksowego rozwiązania Bosch wszystkimi nagraniami z zajezdni można zdalnie administrować za pomocą rejestratorów DIVAR IP all-in-one 7000 — zintegrowane narzędzia do nagrywania, wyświetlania i zarządzania przeznaczone dla sieciowych systemów dozoru.

Dwie kamery umieszczone nad zajezdnią kolejową

Wykorzystanie technologii Intelligent Video Analytics wykracza poza bezpośrednią ochronę

Kamery DINION IP starlight zamontowane na maszcie

Aby przeciwdziałać wchodzeniu na teren bezzałogowych zajezdni przez nieuprawnione osoby, kamery sieciowe wykorzystują funkcję Intelligent Video Analytics do prewencyjnego zapobiegania wtargnięciom. W niektórych kamerach skonfigurowano elektroniczne linki alarmowe, które wykrywają ruch na granicy obszaru. Wykrycie ruchu powoduje wysłanie alertu do personelu ochrony, który może wtedy przejrzeć nagranie i błyskawicznie podjąć interwencję. System Intelligent Video Analytics firmy Bosch potrafi odróżniać rzeczywiste sytuacje alarmowe od fałszywych wyzwalaczy, dzięki czemu alerty bezpieczeństwa są co do zasady wiarygodne.

W tym wdrożeniu funkcja Intelligent Video Analytics wyszła ponad standardowe zastosowania. Dodatkowo służy do monitorowania ruchu pociągów, śledzenia dostaw wewnątrz terenu zajezdni i zarządzania dostępem pracowników. Kamery AUTODOME IP starlight 7000 HD zamontowano na bramownicach nad torami. Dzięki funkcjonalności PTZ mogą one śledzić obiekty w sposób ciągły, w razie potrzeby obracając się, pochylając i zmieniając przybliżenie.

Wszystkie kamery z technologią starlight wykonują normalną inteligentną analizę obrazu w nocy i przy słabym świetle. Kamery zamontowane w zajezdniach potrafią rozróżniać kolory przy natężeniu oświetlenia wynoszącym zaledwie 0,0077 luksa oraz przekazywać obraz monochromatyczny w sytuacjach, gdy inne kamery już nic nie widzą.

Fachowy montaż i integracja

Prace instalacyjne i konfiguracyjne w tym projekcie zostały wykonane przez firmę Taylor Technology Systems, która uczestniczy w naszym programie dla partnerów w zakresie instalacji i integracji. Jej specjaliści fachowo zamontowali niezbędne wyposażenie w działających zajezdniach, zachowując funkcjonalność dotychczasowych systemów. Zespół we współpracy z dyrekcją Southeastern opracował skomplikowany plan tymczasowego zamykania linii, tak aby instalację dało się bezpiecznie przeprowadzić bez zakłócania bieżącej działalności.

W celu jak najlepszego zrealizowania projektu inżynierowie Taylor Technology Systems przeszli kompleksowe szkolenie w zakresie systemu Bosch Video Management System, którego głównym motywem było zarządzanie cyfrowym sygnałem wizyjnym w sieciach IP. Dzięki temu zyskaliśmy pewność, że rozwiązania techniczne Bosch zostaną zainstalowane dokładnie według specyfikacji.

Za prace w tym projekcie firma Taylor Technology Systems otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia Bosch Outstanding Achievement Award.

Inżynier instalujący kamerę Flexidome IP starlight
„Firma Taylor Technology Systems wdrożyła w kilku ośrodkach kompletne zestawy serwerów i sprzętu informatycznego do systemu telewizji przemysłowej Bosch, zastępując starsze rozwiązania, które już nie zapewniały odpowiedniego bezpieczeństwa. Mając całe niezbędne przeszkolenie, inżynierowie Taylor Technology wykazali się w pracy najwyższym profesjonalizmem, priorytetowo traktując sprawy dla nas najważniejsze. Sześciomiesięczny projekt zrealizowany w terminie i w granicach budżetu zakończył się pełnym sukcesem.”
- Steve Martin, kierownik projektu, Southeastern

Długofalowe rozwiązanie

W tym kompleksowym rozwiązaniu Bosch wszystkie kamery mają wbudowane funkcje analityczne, co obniża koszty dla użytkownika końcowego. Uproszono również instalowanie, konfigurowanie i bieżące utrzymanie, ponieważ wstępnie skonfigurowane ustawienia można wykorzystywać w zastosowaniach takich jak śledzenie pojazdów i wykrywanie zdarzeń na granicy obszaru. Najwyższa jakość wykonania, z jakiej słyną produkty Bosch, oraz fachowy montaż dają pewność, że rozwiązanie wdrożone dla Southeastern będzie sprawnie działać przez długie lata.

Ikona pobierania

Tutaj można pobrać historię klienta w pliku pdf.

Udostępnij to w serwisie: