Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Wykrywanie dronów w portach lotniczych

Tworzenie systemów przeciwko dronom w portach lotniczych

dron i samolot

Wykrycie drona na lotnisku może świadczyć o zagrożeniu dla portu lotniczego. Ale z systemem przeciw dronom i odpowiednim strategiom, operatorzy mogą zapobiec zakłóceniom na pasach lotniska i w przestrzeni powietrznej.

Zagrożenia powodowane przez drony

osoba oglądająca drona

Według ekspertów lotniczych niebezpieczeństwa powodowane przez drony są realne. Katastrofy spowodowane przez kolizję drona z samolotem lub użycie uzbrojonego drona przez terrorystów są realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa portów lotniczych. Jednocześnie wzrasta ryzyko wystąpienia incydentów związanych z dronami ze względu na rosnącą liczbę zdalnie kierowanych dronów będących w użyciu prywatnym, w tym tego rodzaju statków powietrznych wyposażonych w kamery. Nie mając na miejscu jasnych procedur postępowania lub odpowiednich technologii, porty lotnicze są narażone w przyszłości na kosztowne zakłócenia, incydenty związane z bezpieczeństwem lub potencjalne złamanie przepisów bezpieczeństwa.

Kto zatem odpowiada za wystąpienie na lotnisku incydentu związanego z dronem? Chociaż nasuwa się oczywista odpowiedź — ochrona, w rzeczywistości problem jest dużo bardziej skomplikowany. Drony zagrażają portom lotniczym w trzech obszarach: bezpieczeństwa, ochrony i działania. 

Anulowano 1000 lotów

W 2018 roku port lotniczy Londyn-Gatwick musiał anulować loty, przez co dotkniętych zostało 140 000 pasażerów, gdy w rejonie portu dostrzeżono drona.

Określenie odpowiedzialności po wykryciu drona

Incydent związany z wykryciem drona uruchamia łańcuch reakcji w porcie lotniczym. Menedżerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo podejmują działania, gdyż zbliżający się do pasów startowych dron mógłby zagrozić bezpieczeństwu pasażerów, załogi oraz startujących i lądujących samolotów. Kierownicy operacyjni przejęliby odpowiedzialność w przypadkach odwołanych lotów, aby zapobiec utracie dochodów przez linie lotnicze. Pasażerowie, którzy zostali zatrzymani w terminalu stanowią problem dla menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, gdyż mogą oni być łatwym celem dla terrorystów. Ponadto tak skomplikowane sytuacje wymagają informowania wszystkich interesariuszy portu lotniczego i są na to odpowiednie procedury. 

„Zamiast działać osobno, wszystkie zainteresowane działy przyłączają się do wspólnej dyskusji, jak proaktywnie radzić sobie z dronami. Może też być ona inicjowana przez dział bezpieczeństwa” — mówi Maarten Wings, menedżer pionu ds. portów lotniczych w firmie Bosch Security Systems. „Biorąc pod uwagę ogromne zakłócenia w pracy, szkodę wizerunkową, niezadowolenie pasażerów i zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane incydentem z udziałem dronów, porty lotnicze muszą stworzyć strategiczną odpowiedź na to rosnące zagrożenie, które dotyka wszystkich interesariuszy”.  

osoba mówiąca do mikrofonu

Technologia zabezpieczenia przed dronami wiąże się z systemami bezpieczeństwa ochrony obwodowej

samolot na skraju lotniska

Dobrą wiadomością dla operatorów portów lotniczych jest to, że na rynku są już technologie ochrony przed dronami. Jednak używając technologii radaru do wykrycia drona, można stracić ważne informacje, podczas gdy obserwacja wizualna pozwala operatorom ocenić, czy dron przenosi jakieś obiekty (np. kamery lub materiały wybuchowe).

Tworząc wspólne środki ochrony i bezpieczeństwa, porty lotnicze mogą lepiej wykrywać i reagować na drony. Kamery instalowane wzdłuż ogrodzenia portu lotniczego mogą być integrowane za pomocą technologii radarowej. Gdy radar wyzwoli sygnał, oprogramowanie przekaże trójwymiarową współrzędną do najbliższej zamontowanej kamery, która sprawdzi, czy obiekt jest dronem, a jeśli tak, będzie śledzić jego kurs.

Biorąc pod uwagę ogromne zakłócenia w pracy, szkodę wizerunkową, niezadowolenie pasażerów i zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane incydentem z dronem, porty lotnicze muszą stworzyć strategiczną odpowiedź na to rosnące zagrożenie, które dotyka wszystkich interesariuszy.

Maarten Wings

Integracja systemu wykrywania radarem o dużej rozdzielczości kamery jest już dostępna w praktyce. Integracja rozwiązań bezpieczeństwa rejonu portu lotniczego z ochroną obwodową jest nie tylko bardziej efektywna, ale też bardziej ekonomiczna kosztowo. Porty lotnicze powinny być przygotowane na każdy scenariusz. Są dwa rodzaje portów lotniczych — takie, które wykryją w czasie rzeczywistym wtargnięcie drona poza ogrodzenie portu i mają przygotowane procedury odpowiedzi, i takie, które są kompletnie zaskoczone.

samolot na skraju lotniska

Maarten Wings

Maarten Wings

Menedżer pionu ds. portów lotniczych

„W przyszłości inteligentne sterownie będą zdolne automatyzować procesy bezpieczeństwa i ochrony oraz wykorzystywać zbierane dane do lepszego ich rozumienia. To, czego potrzebuje nasza branża, to zmiany myślenia o kamerach bezpieczeństwa jako źródle obrazu, a uznanie ich za czujniki danych”.

Firma Bosch ma w swojej bazie klientów ponad 300 portów lotniczych. Dzięki globalnej koordynacji i udostępnianiu najlepszych praktyk oraz wielu osobistym wizytom w portach lotniczych jestem w stanie oferować im długotrwałe i wydajne rozwiązania wspierające ich cele. Będąc aktywnym członkiem Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI), reprezentuję firmę Bosch jako partnera technologicznego portów lotniczych. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną przez e-mail lub LinkedIn.

E-mail: Maarten.Wings@bosch.com

Udostępnij to w serwisie:

Trendy & Technologie

Jeśli jesteś użytkownikiem, kupującym lub planujesz konfigurację systemu ochrony, bezpieczeństwa i komunikacji, to ten portal informacyjny jest skierowany do Ciebie. W naszym magazynie prezentujemy opinie i informacje o najnowszych trendach oraz pomagamy Ci tworzyć najlepsze rozwiązania.