Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
kobieta rozmawia z mężczyzną

Bosch i Genetec. Kompleksowe bezpieczeństwo każdego dnia

Wybierając jeden z najlepszych systemów dozoru wizyjnego, otrzymujesz jednocześnie najlepsze rozwiązania ochrony danych.

Niektóre z najpoważniejszych przestępstw na świecie pozostają niezauważone

Sieć
*Źródło — Oficjalny roczny raport na temat cyberprzestępczości za rok 2017.

Żyjemy w świecie coraz bardziej skomputeryzowanym i na co dzień korzystamy z wygód, jakie oferuje Internet rzeczy (IoT). Nie zdajemy sobie jednak sprawy z podatności tych systemów na ataki hakerskie. A są one dziś niestety zjawiskiem tak powszechnym, że do roku 2021 związane z nim straty będą nas kosztowały aż 6 bilionów dolarów każdego roku*. Wystarczy, że haker znajdzie jeden słaby punkt w sieci dozoru, aby mógł uzyskać do niego dostęp i zagrozić całemu systemowi danych. To ryzyko może wyeliminować tylko specjalny system ochrony danych skonfigurowany przez ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa w sposób zapewniający całkowicie kompleksową skuteczność.

Partnerzy w walce z przestępczością

bezpieczeństwo danych wizyjnych

Jeśli chodzi o systemy dozoru wizyjnego o znaczeniu krytycznym, na rynku liczy się tylko jedna firma — Genetec. Wykorzystujemy jej doświadczenia w dziedzinie VMS i łączymy je z własnymi innowacjami w naszych kamerach dozoru wizyjnego, dając klientom istotną przewagę w walce z hakerami. Kamery Bosch są w pełni zintegrowane z systemami Genetec, co daje kompleksowe rozwiązanie ochrony obejmujące wszystkie kamery dozoru wizyjnego w sieci Bosch oraz rozwiązania Genetec Archiver i Security Center. Cała komunikacja w sieci między kamerami Bosch a oprogramowaniem Genetec Archiver i Security Center jest chroniona za pomocą klucza uwierzytelniania. Jest to elektroniczny podpis, za pomocą którego sprawdzamy poprawność poszczególnych komponentów sieci, takich jak kamery, moduły pamięci i stacje do wyświetlania obrazu, dzięki czemu jesteśmy w stanie stworzyć zaufaną infrastrukturę jeszcze przed jej włączeniem do sieci.

Najlepszą formą ochrony jest szyfrowanie

ochrona danych

Według Oficjalnego rocznego raportu na temat cyberprzestępczości za rok 2017 przestępczość w cyberprzestrzeni jest dziś największym zagrożeniem dla całego światowego biznesu. Aby się przed nim obronić, potrzebna jest skuteczna i niezawodna metoda ochrony danych wizyjnych online. Dlatego tak ważne jest szyfrowanie strumieni danych i przechowywanych informacji. Wszystkie kamery sieciowe firmy Bosch są wyposażone w moduły TPM (Trusted Platform Module) służące wyłącznie do przechowywania kluczy kryptograficznych do szyfrowania wszystkich danych wizyjnych wysyłanych z kamery do programy Genetec Archiver z użyciem protokołu SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol). Protokół ten jest używany w całej infrastrukturze, co pozwala tworzyć bezpieczne sieci multicast i jednoczesne zapewniać bezpieczeństwo oraz odpowiednią skalowalność sieci. Dodatkowym zabezpieczeniem są plany „uprawnień” oparte na profilach określonych użytkowników. Firma Genetec wie, że najlepszym sposobem, by wygrać z hakerem, to myśleć tak jak on.

Synchronizacja. Centralizacja. Lepsza ochrona

bezpieczeństwo danych

Aby zapewnić dodatkową ochronę, program Security Center można też zintegrować z serwerem Active Directory i zarządzać użytkownikami z centralnej lokalizacji w systemie Windows. Tak jak pojedynczych użytkowników, tak samo grupy użytkowników z Active Directory można synchronizować z programem Security Center, a nowi użytkownicy automatycznie przejmują istniejące uprawnienia Security Center zdefiniowane dla danej grupy.

Ochrona kamer, oprogramowania do zarządzania i klientów

kompleksowe rozwiązanie

Hasła to nadal najważniejsza warstwa ochrony danych, ale oprogramowanie Genetec Archiver dodatkowo uwierzytelnia klientów w kamerach Bosch za pomocą certyfikatów (ewentualnie podpisanych przez zaufany podmiot trzeci). Te unikalne certyfikaty zatwierdzone przez firmę Bosch są instalowane fabrycznie we wszystkich kamerach.

W porównaniu z hasłami certyfikaty zapewniają skuteczniejszą ochronę przed hakerami, dlatego Genetec używa właśnie tej metody do obsługi oprogramowania zarządzającego i klientów Security Center. Systemy zarządzania danymi wizyjnymi współpracują bezpośrednio z kamerami Bosch z wykorzystaniem certyfikatów uwierzytelniania, a ponieważ zapisane dane pozostają zaszyfrowane a transfer odbywa się za pośrednictwem protokołu SRTP, poufność i ochrona danych są zagwarantowane. Oprócz tego kamery mogą udaremniać wszelkie próby uruchomienia programów zewnętrznych; akceptowane są bowiem wyłącznie aktualizacje oprogramowania układowego zatwierdzone przez firmę Bosch.

Zadbaj o kompleksową ochronę każdego dnia dzięki jednemu z najbezpieczniejszych rozwiązań ochrony dostępnych na świecie. Bosch i Genetec.

Udostępnij to w serwisie:

kobieta i mężczyzna patrzą na ekran

Ulotka

Bosch i Genetec. Kompleksowa ochrona.