Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

Nasz partner AviaVox

Logo AviaVox

AviaVox jest wiodącym dostawcą inteligentnych sztucznych systemów głosowych dla lotnisk i linii lotniczych.
Firma opracowała technologię fonemów, dzięki której można wygenerować gwarantowaną mowę naturalnej niezwykle wysokiej jakości w wielu językach. Jakość jest wyjątkowa w skali światowej i nie można jej odróżnić od głosu ludzkiego.

Firma angażuje się we wdrażanie innowacji technologicznych i tworzenie produktów o najwyższej dostępnej jakości.
Rozwiązania AviaVox zwiększają komfort pasażerów na lotnisku oraz pomagają portom i liniom lotniczym osiągać cele biznesowe i zgodność z przepisami. Rozwiązania lotniskowe są obecnie dostępne w prawie 40 językach.

ikona

Oferta łączona

Bosch i AviaVox zapewniają pasażerom wrażenia systemów nagłośnieniowych o znacznym poziomie zrozumiałości mowy dzięki wyraźnemu automatycznemu odtwarzaniu głosu i wysokiej jakości zapowiedzi. W przypadku ukierunkowanych komunikatów publicznych odpowiednie informacje będą dostarczane tylko do odpowiednich obszarów lotniska. Tak zwana koncepcja cichego lotniska, która sprawia, że podróż samolotem jest relaksującym przeżyciem.

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy:
„System nagłośnieniowy i dźwiękowy system alarmowy” Bosch Praesensa oraz „Sztuczny system głosowy” firmy AviaVox są połączone za pośrednictwem AVX-8 firmy AviaVox. Połączenie Bosch Praesensa z Airport-Terminal-Client (ATeC) i/lub Airline-Gate-Client (AGC) przez AviaVox umożliwia lotniskom i liniom lotniczym dotarcie do pasażerów we właściwym miejscu i czasie w ich ojczystym języku.

AVX-8 jest połączony za pośrednictwem sieci LAN z urządzeniem sterującym, które łączy się z innymi systemami lotniskowymi, takimi jak operacyjna baza danych lotniska (AODB), co umożliwia automatyczne generowanie komunikatów na podstawie najnowszych informacji o locie.

AVX-8 można łatwo wymienić w przypadku serwisowania, bez wykonywania jakiejkolwiek ponownej konfiguracji. Zaszyfrowane fonemy, wysyłane z urządzenia sterującego do AVX-8, zawierają informacje o routingu odpowiedniej strefy PA. Następnie AVX-8 konwertuje te zaszyfrowane fonemy na cyfrowy (DANTE) sygnał audio, który będzie przesyłany do systemu Bosch Praesensa PA/VA. W przypadku jednoczesnych zapowiedzi w sąsiednich strefach PA komunikaty są zrównoważone, aby uniknąć nakładania się. Zwiększa to słyszalność i zmniejsza nadmierne natężenie hałasu doświadczane przez pasażerów.

Funkcje AviaVox AVX-8 do interfejsu Bosch Praesensa:

  • Interfejs przez TCP/IP poprzez bezpieczne połączenie SSL
  • Za pomocą protokołu DANTE można przesłać maksymalnie 8 cyfrowych strumieni audio
  • Strumienie audio mogą być adresowane do dowolnej strefy PA lub grupy stref PA
  • AviaVox otrzymuje ciągłe informacje o stanie z systemu Praesensa o dostępności strefy i inne informacje o stanie systemu
  • Kiedy mikrofon zajmuje strefę, system AviaVox zna priorytet i jest zaprogramowany do nadawania w różnych strefach lub umieszczania wiadomości w kolejce
  • Kiedy komunikat AviaVox jest zastępowany przez informację o wysokim priorytecie, może być kontynuowany w innych wybranych strefach (z następującym raportem stanu). Alternatywnie, przerywa zapowiedź i wstawia nową w kolejce, gdy wszystkie strefy są używane do przerwania.

Zastosowania:

  • Lotniska