Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

Nasz partner Hoshoo

Logo Hoshoo

 

 

Firma Shenzhen Hoshoo specjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji i serwisowaniu oprogramowania oraz sprzętu przeznaczonego do użytku w platformach integrujących inteligentne systemy zabezpieczeń. Dysponuje profesjonalnym zespołem badań i rozwoju technicznego oraz niezależnymi prawami własności intelektualnej.

ikona

Oferta łączona

Systemy sygnalizacji włamania i napadu:
Platforma integrująca systemy zabezpieczeń G8500 łączy panele sterowania do sygnalizacji włamania Bosch 5500 i 8500. Platforma integruje wszystkie podsystemy zabezpieczeń, zapewnia centralne sterowanie, zunifikowane zarządzanie powiązane z najczęściej używanymi funkcjami, takimi jak generator mowy, mapa cyfrowa, raporty graficzne, itp.

Zastosowania:

  • Galerie handlowe
  • Muzea
  • Fabryki