Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

Nasz partner Mirasys

Logo Mirasys

 

Mirasys tworzy inteligentne rozwiązania wideo do zarządzania bezpieczeństwem i wydajnością. Oprogramowanie do zarządzania wideo Mirasys VMS (Video Management Software) wykorzystuje metadane z kamer dozoru, termowizyjnych, czujników IoT lub urządzeń opartych na sztucznej inteligencji. VMS zapewnia standardowe interfejsy między systemem zaplecza klienta a kamerami Bosch. Umożliwiają one szybką integrację i obsługę nowych modeli kamer, metadanych, poleceń sterowania itd. Platforma jest również w dużym stopniu konfigurowalna, aby mogła być używana w wielu różnych zastosowaniach.

ikona

Oferta łączona

Dozór wizyjny:
Oprogramowanie Mirasys VMS i złącze metadanych obsługują metadane analityki z wszystkich kamer Bosch. Tłumacz metadanych korzysta z wbudowanego „skryptu tłumaczenia” do obsługi na bieżąco nowej zawartości metadanych z kamer — bez konieczności aktualizacji wersji (albo sterownika) oprogramowania VMS.

Pełne, kompleksowe szyfrowanie strumienia wizyjnego jest możliwe dzięki nowemu oprogramowaniu układowemu Bosch oraz sterownikom Mirasys Bosch, które umożliwiają szyfrowanie między kamerą a VMS już przy pierwszym wystąpieniu. Dodatkowo szyfrowany jest także sygnał wizyjny między VMS i oprogramowaniem klienckim, zapewniając ochronę ostatniego odcinka i zapobiegający szpiegowaniu treści wideo w sieci.

Główny interfejs użytkownika VMS-klient steruje kamerami Bosch. W ustawieniach systemu można również dodawać nowe przyciski we/wy i łączyć je z różnymi funkcjami Bosch jako we/wy protokołu http. Można na przykład dodać oddzielne przyciski do włączania i wyłączania maskowania stref prywatności lub sterowania sygnałem wyjściowym z kamer fizycznych bez dodatkowego programowania.

Bosch Security and Safety Systems i Mirasys są wspólnie kierowane na następujące rynki:

  • Obiekty przemysłowe
  • Logistyka
  • Security
  • Bezpieczeństwo

 

Pomocne łącza
Baza wiedzy firmy Mirasys
Partnerzy firmy Mirasys