Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

Nasz partner Sittig

Logo Sittig

PAXGuide
Digitalizacja danych audio to specjalność firmy Sittig. Automatyczny system powiadomień PAXGuide jest idealny do wymagających lokalizacji, takich jak na przykład lotniska. System modułowy oparty na protokole IP oferuje szeroki zakres funkcji, takich jak: zamiana tekstu na mowę, interfejs do systemów kamer, nowoczesne sieciowe interfejsy użytkownika i wiele innych. Sittig oferuje również oszczędny i oparty na chmurze automatyczny system ogłoszeń z PAXGuide Cloud.

PAXAlarm
System interkomu alarmowego PAXAlarm oparty na protokole IP reguluje, które łańcuchy alarmowe są uruchamiane w sytuacji awaryjnej i którymi kanałami są informowani pracownicy. PAXAlarm zapewnia dostarczanie prostych i bezproblemowych alertów w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, indywidualnie dostosowanych do istniejącej infrastruktury klienta końcowego. Jest to doskonałe narzędzie do zarządzania kryzysowego w złożonych środowiskach.

PAXModular
W połączeniu z rozwiązaniami sprzętowymi PAXModular firmy Sittig są idealnym partnerem do transmisji głosu IP.

ikona

Oferta łączona

Wspólne rozwiązanie Bosch i Sittig zapewnia ręczne i automatyczne dostarczanie powiadomień, które mogą być uruchamiane przez personel agencji lotniczej lub centrum kontroli lotniska lub automatycznie przez AODB. Zarówno komunikaty dla pasażerów, jak i złożone komunikaty alarmowe będą doskonale obsługiwane. Ponadto system PAXGuide firmy Sittig może bezproblemowo łączyć ze sobą kilka systemów Bosch Praesensa i Bosch Praesideo.

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy:
„System nagłośnieniowy i dźwiękowy system alarmowy” firmy Bosch Praesensa oraz „Systemy PAX” firmy Sittig są połączone za pośrednictwem strumieniowego przesyłania dźwięku Dante i sterowania TCP/IP.

Zastosowania:

  • Lotniska
  • Linie kolejowe
  • Obiekty przemysłowe
  • Galerie handlowe
  • Szpitale

Pomocne łącza
PAXGuide