Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

Nasz partner Software House

Logo Software House

 

 

Software House (spółka zależna Tyco and Johnson Controls) jest globalnym liderem zdywersyfikowanej technologii w wielu branżach, obsługującym różnorodnych klientów w ponad 150 krajach. Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju sięga roku 1885 i wynalezienia pierwszego elektrycznego termostatu pokojowego. Chcemy pomagać naszym klientom w tworzeniu większej wartości dla wszystkich naszych interesariuszy, skupiając się przede wszystkim na rozwoju rozwiązań do budynków i systemów energetycznych.

ikona

Oferta łączona

Kontrola dostępu:
Zabezpieczenie dostępu do osób, miejsc i mienia ma istotne znaczenie w każdej przestrzeni handlowej, publicznej i biznesowej. System C•CURE 9000 zapewnia najlepsze funkcji kontroli dostępu, jednocześnie pozwalające klientom korzystać ze standardowych narzędzi IT i rozproszonej architektury. Elastyczność systemu Software House CCure9000 daje pracownikom ochrony swobodę wdrażania unikalnych rozwiązań bezpieczeństwa w całej firmie. Systemy CCURE 9000 są zintegrowane z kamerami sieciowymi Bosch i panelami sterowania do sygnalizacji włamania B Series i G Series.

Dozór wizyjny:
Wtyczka Bosch Integration Plugin zapewnia zaawansowaną, płynną integrację z rejestratorami Bosch opartymi na VRM, hybrydowymi, analogowymi rejestratorami DVR Bosch. Funkcje obejmują: monitorowanie i sterowanie kamerami monitorującymi, wyświetlanie widoków wideo, tras wideo, sterowanie PTZ, odtwarzanie wideo, generowanie alarmów użytkownika, konfigurowanie wyzwalaczy/działań, wykonywanie działań oraz monitorowanie stanu i zdarzeń w czasie rzeczywistym.

Wykrywanie włamań:
Bosch Integration Plugin zapewnia zaawansowaną, płynną integrację z panelami Bosch B/G. Funkcje obejmują: dodawanie panelu Bosch do systemu CCURE, obsługę wielu centrali, importowanie elementów centrali (obszary, drzwi, punkty, wyjścia), wysyłanie poleceń z centrali, konfigurowanie wyzwalaczy/działań, wykonywanie działań oraz monitorowanie stanu i zdarzeń w czasie rzeczywistym.

Uwaga:W C•CURE 9000 2.70 dodano obsługę wykrywania włamań za pośrednictwem Bosch Plugin. Wcześniejsze wersje nie obsługują wykrywania włamań za pośrednictwem Bosch Plugin.

Bosch Security and Safety Systems oraz Johnson Controls są wspólnie kierowane na następujące rynki:
Lotnictwo, branża handlowa, przemysł, szkolnictwo, sektor finansowy, gry, instytucje rządowe, opieka zdrowotna, przemysł naftowy i gazowniczy, transport, sprzedaż detaliczna

 

Pomocne łącza
Connected Partner Program
Pakiet wersji wtyczek Bosch dla CCURE 2.30 (wideo)
Pakiet wersji wtyczek Bosch dla CCURE 2.40 (wideo)
Pakiet wersji wtyczek Bosch dla CCURE 2.50 (wideo)
Pakiet wersji wtyczek Bosch dla CCURE 2.60 (wideo)
Pakiet wersji wtyczek Bosch dla CCURE 2.70 (wideo i sygnalizacja włamań)
Pakiet wersji wtyczek Bosch dla CCURE 2.90 (wideo i sygnalizacja włamań)
Bosch plugin release package for CCURE 3.0 (Video + Intrusion)