Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony na terenach szkolnych

Szkoły bezpieczniejsze dla wszystkich

Przy zbyt wielu przypadkach przemocy w naszych szkołach zapobieganie ma kluczowe znaczenie dla pracowników oświaty, którzy muszą zapewnić bezpieczeństwo uczniom, pedagogom i personelowi, jednocześnie wspierając uzyskiwanie dobrych wyników w nauce. Kiedy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, mogą lepiej skupić się na nauce, co będzie skutkować lepszymi wynikami.

Sztuczna inteligencja firmy Bosch pomaga poprawić bezpieczeństwo w szkołach

klasa

System wykrywania broni palnej firmy Bosch jako pierwszy łączy analizę dźwięku i obrazu opartą na sztucznej inteligencji, aby nadać priorytet proaktywnemu zwiększaniu bezpieczeństwa w związku z obecnością broni w szkołach. Ten niemal niewidoczny system oferuje wielowarstwowe podejście do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenach szkolnych, jednocześnie umożliwiając płynny, bezproblemowy przepływ ludzi i przyjazną atmosferę, która sprzyja nauce.

Moc podejścia wielopoziomowego

Gdy ktoś wejdzie do szkoły z bronią w ręku, system natychmiast zaalarmuje personel, który może zweryfikować obecność broni i podjąć proaktywne działania. Jeśli broń nie zostanie wykryta wizualnie, druga warstwa, czyli analiza dźwięku oparta na sztucznej inteligencji, pomaga wykryć i sklasyfikować wystrzały, jednocześnie dokładnie oceniając kierunek, z którego pochodzi dźwięk. Umożliwia to szybkie i odpowiednie reagowanie. A ponieważ warstwy wizualna i dźwiękowa systemu bazują na użyciu kamer, pracownicy ochrony mogą również polegać na wysokiej jakości materiałach wideo na potrzeby służb pierwszego reagowania.

System wykrywania broni palnej może działać niezależnie, ale jest także kompatybilny z innymi systemami, takimi jak systemy wideo, kontroli dostępu i nagłośnieniowe. Te ścieżki integracji umożliwiają dodatkowe sposoby reagowania, takie jak weryfikacja przez człowieka, zamykanie drzwi, inicjowanie automatycznych komunikatów przez system nagłośnieniowy i dwukierunkowych komunikatów radiowych oraz dyktowanie inteligentnych protokołów blokowania oraz ewakuacji.

brak

Działanie systemu

Działanie systemu

System można zainstalować przy wejściach, w punktach o dużym natężeniu ruchu i drogach dojazdowych o szerokości do ok. 9 metrów, aby zapewnić wczesne ostrzeganie, pozostając prawie niezauważalnym w przeciwieństwie do systemów wykrywania metali. System obejmuje następujące elementy:

  • 2 kamery FLEXIDOME 5100i z technologią wizualnej detekcji broni palnej Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) zaprojektowano tak, aby automatycznie wykrywały osoby wymachujące bronią. Obie kamery skupiają się całkowicie na jednym miejscu o szerokości ok. 9 metrów. Przesunięcie w poziomie wynosi od 30 do 45 stopni. Maksymalne przesunięcie w pionie wynosi 30 stopni.
  • 1 kamera FLEXIDOME panoramic 5100i wyposażona w funkcję Intelligent Audio Analytics Gunshot Detector o promieniu wykrywania dźwięku wystrzałów wynoszącym ok. 23 metry, która zapewnia ogólną obserwację całego obszaru.
  • 3 przemysłowe karty SD o pojemności 256 GB do zintegrowanego nagrywania w trybie edge recording.
  • 3 licencje na oprogramowanie Bosch VideoView+ , które umożliwiają wysyłanie powiadomień push do odpowiedniego personelu w czasie rzeczywistym.
  • 4 godziny usługi Bosch Remote Pro Services, aby ułatwić prawidłową konfigurację i zastosowanie oraz zapewnić wysoką wydajność.

Korzyści z systemu wykrywania broni palnej

Wczesne, szybkie wykrywanie i powiadamianie

System skraca czas reakcji i pozwala szybko uruchomić plany reagowania kryzysowego, zanim nastąpi wystrzał w polu widzenia; rozpoznaje również wystrzały poza polem widzenia.

Rozwiązanie prawie niezauważalne

System jest prawie niewidoczny w przeciwieństwie do detektorów metali; zapewnia płynny codzienny przepływ uczniów bez przestojów i zakłócania przyjaznej atmosfery.

Ochrona prywatności

Żadne dane audio ani wideo nie muszą być rejestrowane ani wychodzić poza kamerę, ponieważ przetwarzanie przez sztuczną inteligencję odbywa się lokalnie, a nie w chmurze, zapewniając prywatność uczniów i pracowników.

Niskie koszty

Nasz system działa przez całą dobę, zapewniając maksymalną efektywność ekonomiczną i pełne pokrycie bez martwych punktów. Oferuje materiał dowodowy, szczególnie przydatny do udostępniania rodzicom uczniów w związku z incydentem lub bójką.

Prosty montaż i integracja

Łatwy do zamontowania, bezproblemowo integruje się z systemami zarządzania sygnałem wizyjnym Bosch i innych firm. Ponieważ przetwarzanie odbywa się bezpośrednio w systemie czujników, nie ma potrzeby używania dodatkowych serwerów.

Bez subskrypcji*

Nie ma potrzeby uiszczania corocznych opłat, w odróżnieniu od innych systemów, które wymagają subskrypcji niezależnie od sposobu finansowania.

 

* Usługi powiadamiania i monitorowania mogą wymagać dodatkowych rocznych opłat.

Przykłady zastosowania

W zakresie bezpieczeństwa szkoły kluczowe znaczenie odgrywają inteligentne kamery z obrazem o wysokiej jakości. Kamery takie jak FLEXIDOME 5100i poprawiają ogólne bezpieczeństwo budynku i wydajność operacyjną dzięki funkcji Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Buildings. Funkcja analiz obrazu oparta na głębokim uczeniu się wspomaga niezawodne wykrywanie włamań i dokładne liczenie osób w zatłoczonych miejscach, w szczególności wewnątrz budynków i wokół nich. Może monitorować przestrzenie, które inne systemy bezpieczeństwa ignorują, takie jak tereny zewnętrzne i parkingi.

Zdolność przewidywania

Rozwiązania firmy Bosch oparte na sztucznej inteligencji pomagają podejmować inteligentne decyzje i reagować proaktywnie, aby zminimalizować ryzyko i potencjalne szkody. Chcemy dać możliwość przewidzenia, co może się wydarzyć. Nazywamy to Mocą Przewidywania — naszą przewodnią zasadą. Jesteśmy tutaj, aby dawać wsparcie na każdym kroku.

Udostępnij to w serwisie: