Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine

Intelligent Insights

Widoczność i użyteczność danych

Zatłoczone miasto, kobieta stoi na przejściu dla pieszych, tablet z dłońmi na pierwszym planie, ikony w rożnych kolorach

Ze sceny na ekran

Wykorzystywanie danych do poprawy bezpieczeństwa i podejmowania decyzji biznesowych stało się powszechną praktyką na rynku i ten trend się umacnia. Firma Bosch wprowadziła ostatnio oprogramowanie Intelligent Insights, które oferuje klientom zupełnie nowe możliwości w zakresie wykorzystywania danych. Nowe oprogramowanie zbiera metadane z jednej kamery lub z wielu kamer i wizualizuje je w intuicyjnych widżetach, ułatwiając użytkownikowi rozeznanie w sytuacji.

Widoczność i użyteczność danych

biuro, ludzie siedzą przy stole i rozmawiają, dwóch mężczyzn przechodzi, dłonie z tabletem na pierwszym planie

Oprogramowanie Intelligent Insights wykorzystuje wbudowaną funkcję analizy obrazu do interpretowania obrazu wizyjnego i gromadzenia metadanych z kamer Metadane są gromadzone, agregowane i wyświetlane przy użyciu wstępnie zdefiniowanych widżetów. Intelligent Insights pozwala użytkownikom łatwo ocenić scenę znajdującą się w zasięgu wielu kamer. Sceny pochodzące z wielu kamer i zawierające dane poruszających się obiektów, zliczania oraz stłoczenia mogą być wizualizowane w czasie rzeczywistym. To umożliwia szybką ocenić wygenerowane informacje i zapewnia dokładny ogląd sytuacji. Dzięki temu użytkownicy mogą reagować szybciej i skuteczniej, podejmować decyzje w oparciu o rzetelne dane, poprawiając ogólny poziom ochrony i bezpieczeństwa.

Intelligent Insights łączy poszczególne elementy sceny na ekranie – od inteligentnych kamer umożliwiających rejestrowanie i interpretację obrazu wizyjnego po wizualizację i raportowanie danych w formie prostego przeglądu.

Użyteczne informacje są dostarczane dwutorowo

Intelligent Insights pozwala na wizualizację danych na dwa sposoby: w formie widżetu lub w raporcie. Widżety mogą wyświetlać sytuacje w widoku na żywo lub w przedziałach czasowych po 10 minut, 30 minut, 1 godzinie, 12 godzin lub 24 godziny. Wszystkie widżety są wyświetlane na prostym, czytelnym pulpicie, na którym użytkownik może wybrać i wyświetlić tylko te widżety, których potrzebuje w danym czasie. Uprawnienia dostępu do poszczególnych paneli mogą być zdefiniowane indywidualnie dla każdego operatora przez administratora systemu, dzięki różnym poziomom dostępów do paneli.

Oprócz tego można skorzystać z funkcji raportu, aby zapoznać się ze szczegółową analizą po zdarzeniu. Raporty pomagają w optymalizowaniu przyszłych działań. Dane z raportu można albo wyświetlić bezpośrednio na wykresach albo wyeksportować w wybranym formacie do wykorzystania później.

biurko, laptop ze statystykami na ekranie

Pełen zestaw możliwości

peron stacji kolejowej, podróżni

Intelligent Insights zawiera szereg widżetów odpowiadających konkretnym potrzebom w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Funkcje Poziom zapełnienia obszaru, Zliczanie zajętości i Wykrywanie stłoczenia pozwalają na dokładne monitorowanie i wykrywanie stłoczeń oraz zliczanie osób i obiektów. Użytkownik może określić żądany poziom zajętości obszaru, podając maksymalną liczbę osób, które w danym czasie mogą znajdować się w wyznaczonym obszarze. W szczególności Poziom zapełnienia obszaru i Zliczanie zajętości zyskują coraz większą popularność, ponieważ mogą aktywować i wyzwalać inne urządzenia wyjściowe po przekroczeniu wartości progowej. Jest to pomocne zwłaszcza w kontroli zdrowia publicznego, w tym wysoce zakaźnych chorób wirusowych, takich jak COVID-19, w miejscach, gdzie potencjalnie może przebywać dużo ludzi.

Intelligent Insights zawiera również widżety Zliczanie obiektów i Zliczanie osób. Zliczanie obiektów pozwala użytkownikom dokładnie oszacować liczbę pojazdów lub obiektów zdefiniowanych przez klienta. Zliczanie osób służy do liczenia ludzi, np. wchodzących do budynku i wychodzących z niego. Widżety te są szczególnie pomocne w identyfikowaniu godzin szczytu i okresów ciszy w określonych dniach lub dłuższym okresie — za pomocą widoku historycznego lub funkcji raportowania.

Widżet Położenie obiektów zapewnia użytkownikom podgląd na żywo wszystkich obiektów poruszających w danym obszarze. Na podstawie pozycji GPS, które są określane przez kamery z wbudowaną funkcją Video Analytics, obiekty te są nanoszone na mapę i klasyfikowane w formie ikon.

Skalowalne rozwiązanie, które rozwija się wraz potrzebami użytkownika

Oprogramowanie Intelligent Insights jest oferowane w wersji z licencją podstawową obejmującą wszystkie 16 widżetów na jednym pulpicie, który można dostosowywać do własnych potrzeb. Kolejne pulpity i widżety można dodawać zgodnie z wymaganiami i zapotrzebowaniem po stronie klienta. Ponadto w połączeniu z Bosch Intelligent Video Analytics klienci mogą wizualizować dane wyjściowe generowane przy użyciu technologii Camera Trainer (w tym Intelligent Video Analytics) i tworzyć odpowiednie raporty, np. statystyki obiektów danego klienta. Wszystko to w połączeniu z nowymi widżetami i funkcjami, które będą dodawane w kolejnych wersjach i aktualizacjach, sprawia, że Intelligent Insights jest rozwiązaniem nowoczesnym i przyszłościowym.

biznesmen stojący przy oknie

Dodaj BVMS, aby uzyskać pełny obraz

BVMS

Intelligent Insights to zaawansowany autonomiczny pakiet oprogramowania, który łatwo integruje się z innymi systemami. W połączeniu z BVMS umożliwia użytkownikom zarządzanie strumieniami wizyjnymi na żywo i z odtworzenia oraz danymi Intelligent Insights w jednym ujednoliconym interfejsie użytkownika. Integracja tych dwóch rozwiązań eliminuje konieczność przełączania między wieloma aplikacjami w celu uzyskania kompletnego oglądu sytuacji. Kolejną zaletą integracji z BVMS jest możliwość rozszerzenia rozwiązania dozoru wizyjnego i przekształcenia go w kompleksowy system z funkcjami wykrywania włamań (centrale B Series i G Series) i kontroli dostępu (Access Management System 3.0).

Wysoki poziom bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności

Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności zawsze były priorytetem w systemach ochrony i monitoringu firmy Bosch. Oprogramowanie Intelligent Insights wykorzystuje tylko anonimowe dane z kamer, zapewniając ochronę prywatności rejestrowanych osób na wszystkich urządzeniach. Cała komunikacja pomiędzy kamerami a interfejsem sieciowym programu Intelligent Insight jest szyfrowana przy użyciu protokołu TLS 1.3, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

Wysoki poziom bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności

Widżety

Do pobrania

Infografika Intelligent Insights

Infografika

Intelligent Insights

Udostępnij to w serwisie: