Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Produkcja przemysłowa

Systemy sygnalizacji pożaru dla przemysłu

Zadbaj o ciągłość pracy oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia w swojej firmie. Skalowalne systemy ochrony przeciwpożarowej Bosch można dostosować do potrzeb każdej branży.

Mężczyzna pracujący w zakładzie produkcyjnym

Przemysł na całym świecie opiera się na ciągłości produkcji i dostaw towarów, takich jak mrożonki, lekarstwa, części samochodowe czy opakowania kartonowe. Bywa jednak, że pomieszczenia i drogi sprzęt w obiektach przemysłowych są zagrożone pożarem lub wybuchem. Ewentualne przestoje, naprawa lub wymiana zniszczonego mienia generują wysokie nieplanowane koszty. Dlatego Bosch oferuje kompatybilne rozwiązania i inteligentne systemy stałego monitoringu w celu ochrony pracowników i zapewnienia ciągłości pracy. Wykrywają one wiele zagrożeń i błyskawicznie alarmują odpowiedni personel, jednocześnie eliminując uciążliwe fałszywe alarmy i inne sytuacje awaryjne, których można uniknąć. Usługi zdalnej konserwacji oferują łatwą i wygodną obsługę systemu, oszczędzając czas instalatorów i kierowników ochrony.

Możliwość utrzymania ciągłości pracy oraz długoterminowe oszczędności zapewniają dobry zwrot z inwestycji.

Inż. Patricio Román, kierownik ochrony w firmie IncarPalm i klient Bosch

Wyzwania i rozwiązania dla przemysłu

Przyszłościowa inwestycja w ochronę przeciwpożarową

Czujki pożarowe Bosch

Rozległe tereny przemysłowe wymagają równie rozległych systemów ochrony przeciwpożarowej. Jednak wysokie koszty pełnego wdrożenia takich rozwiązań, konieczność zminimalizowania przestojów w produkcji oraz czas i personel potrzebny do integracji sprzętu często prowadzą do realizacji projektu etapami. W tym czasie obiekt może zostać rozbudowany o nowe budynki i dobudówki. Ryzyko niezgodności używanych technologii, a co za tym idzie luk w zabezpieczeniach przeciwpożarowych, jest więc niezwykle duże.

Systemy sygnalizacji pożaru Bosch są doskonałym rozwiązaniem do dużych obiektów i złożonych scenariuszy. Są modułowe, dzięki czemu do każdego zastosowania można wybrać i zintegrować dokładnie to, co jest potrzebne. Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru są wstecznie kompatybilne i w każdej chwili można je zmodernizować i dostosować. Sieć o dużej przepustowości umożliwia rozbudowę systemu do 32 central na jednym poziomie sieci.

„To solidny, trwały system wykrywania pożaru”.
Użytkownik końcowy, zespół ds. konserwacji, zakład farmaceutyczny Lupin Limited w Indiach

Mniej dojazdów dzięki usługom zdalnym

Jak wszystkie maszyny i urządzenia, systemy przeciwpożarowe wymagają okresowej konserwacji lub modernizacji. Baterie, czujki i inne akcesoria należy od czasu do czasu wymieniać. Zazwyczaj jednak obiekty przemysłowe są położone daleko od ośrodków miejskich. Podróże w celu przeprowadzenia rutynowych prac konserwacyjnych kosztują cenne godziny. Bosch oferuje Usługi zdalne pozwalają uniknąć wielu niepotrzebnych dojazdów dzięki inteligentnej technologii IoT. Pracownicy mogą konfigurować, rozwiązywać problemy i konserwować systemy sygnalizacji pożaru w odległych kompleksach przemysłowych zdalnie z dowolnego miejsca.

Kobieta pokazuje coś mężczyźnie na tablecie

Pokonywanie wyzwań w Twojej branży

Każda branża i związane z nią działania i lokalizacje stawiają przed menedżerami ochrony wyjątkowe wyzwania. W przypadku wielu obiektów przemysłowych instalacja systemu wizyjnego wykrywania pożarów AVIOTEC może zapewnić całodobowe inteligentne monitorowanie ognia i dymu. Bosch oferuje również jednak szeroki wybór specjalistycznych czujek, które współpracują ze sobą, by zapewnić właściwą ochronę przed pożarem, wybuchami i toksycznymi emisjami w całym obiekcie. Właściwa kombinacja rozwiązań oraz szybkie wykrywanie i alerty zapobiegają niepotrzebnym przerwom w pracy, chronią życie i zdrowie pracowników oraz mienie zakładu przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Kontakt z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych systemach sygnalizacji pożaru do zastosowań przemysłowych? Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą.

Udostępnij to w serwisie:

Trends and technologies

Jeśli jesteś użytkownikiem, kupującym lub planujesz konfigurację systemu ochrony, bezpieczeństwa i komunikacji, to ten portal informacyjny jest skierowany do Ciebie. W naszym magazynie prezentujemy opinie i informacje o najnowszych trendach oraz pomagamy Ci tworzyć najlepsze rozwiązania.

Dowiedz się więcej